Dzisiaj jest .
Aktualności
APEL POLICJI

MAZOWIECKA POLICJA APELUJE!

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

         DRODZY UCZNIOWIE! 
MAZOWIECKA POLICJA APELUJE:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej! 

Utworzony 2020-04-01 14:08:30 przez Popławski Marian.
Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Szanowni Państwo,
w ramach kształcenia na odległość, przekazujemy  link: Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół. przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Znajdują się w nim informacje dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły, które pomogą w lepszym zrozumieniu organizacji pracy zdalnej. Ujęte są również e-narzędzia i e-materiały pomocne w edukacji.
Jednocześnie  informujemy, że wszelkie komunikaty dotyczące zdalnego nauczania w naszej szkole, są przekazywane na bieżąco w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej szkoły.

Utworzony 2020-04-01 08:02:57 przez Aktualności Aktualności. Ostatnio modyfikowany 2020-04-01 15:26:01 przez Aktualności Aktualności.
Próbne egzaminy maturalne……

Drodzy Maturzyści Skłodowskiej,
informuję, że  Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015... To  element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów, nauczycieli  i uczniów w ich bieżących zadaniach. Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolne... /w naszej szkole egzaminy odbyły się w styczniu/.
CKE proponuję, aby próbny egzamin został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów). Egzamin ten jest organizowany wyłącznie dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży wyłącznie po ich stronie.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji próbnego egzaminu maturalnego znajdziecie Drodzy Maturzyści na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ( link z informacjami :https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-maturalny ).

Utworzony 2020-04-01 07:55:47 przez Aktualności Aktualności.
Zarządzenie Dyrektora

Zdalne nauczanie stało się faktem w Skłodowskiej. Od 25 marca 2020 Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie ma obowiązek wdrożyć e-learning tak, by móc realizować podstawę programową. Jako dyrektor Zespołu jestem odpowiedzialny za zorganizowanie tej formy kształcenia, a gdy stanie się to niemożliwe – znaleźć alternatywne rozwiązanie. Nauczyciele ze Skłodowskiej powinni dostosować programy nauczania oraz metody pracy zdalnej do możliwości psychofizycznych uczniów, także tych niepełnosprawnych. Regulamin Pracy zdalnej zawarty jest pod linkiem: 
https://wetransfer.com/downloads/b6c81f5d5ccc7699c2d9fdce
197372ba20200326140053/789669ca2d3fc4bf365c155abc17e96320200326140053/fb9e97

 Regulamin wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość

https://wetransfer.com/downloads/1d9ee0cdc0a87d550834992eb6ef
762d20200401092308/d76966f6758ce222eb9c943fca434fda20200401092308/1a457b

 

Utworzony 2020-03-31 18:05:03 przez Popławski Marian. Ostatnio modyfikowany 2020-04-01 11:28:52 przez Popławski Marian.
Quo Vadis Maturzysto!

Drodzy uczniowie, maturzyści (i nie tylko). Niewątpliwie nastał czas zmian. Planowane kolejne spotkania doradcze, warsztaty i konsultacje indywidualne przed opuszczeniem przez was murów szkoły, zapewne nie zostaną zrealizować face to face.:(
Jednakże nie zostawiam Was bez mojego wsparcia.:)
W zakładce Doradztwo Zawodowe i podzakładce Warsztaty on-line na stronie naszej szkoły znajdziecie opracowane specjalnie dla Was: materiały, ćwiczenia, testy, karty pracy, linki do filmów, krzyżówki itp., wszystko to zarówno do zapoznania się, analizy i refleksji, ćwiczeń oraz do pobrania.
Mam nadzieję, że pomogą one Wam dokonać trafnego, satysfakcjonującego wyboru ścieżki edukacyjno- zawodowej. Będą one pojawiać się cyklicznie.
Zachęcam wszystkich do korzystania :)

Na naszych oczach tworzy się bez wątpienia nowa rzeczywistość. Warto więc do niej odpowiednio się przygotować!

Bogusława Pawelska-Kozon, wasz szkolny doradca zawodowy

Utworzony 2020-03-27 15:24:19 przez Aktualności Aktualności. Ostatnio modyfikowany 2020-03-27 15:25:12 przez Aktualności Aktualności.
NOWE_PRZEPISY_PRAWA

Szanowni Państwo Wychowawcy Nauczyciele,

Bardzo proszę o systematyczne odwiedzanie e-dziennika a także zapoznawanie się z przesyłanumi listami i sprawne przekazywanych informacji zwrotnych. Są tam ważne i pilne przekazy, które pozwalają sprawnie monitorować aktualną sytuację w Skłodowskiej w zajresie zdalnej informacji.

Jednocześnie zobowiązuję Państwa do zapoznawanie się  z treścią  listu Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego i stosowanie do przepisów prawa (rozporządzeń MEN)

Z poważaniem Marian Popławski - dyrektor

 Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy.

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Przekazuję Państwu w załączeniu rozporządzenia, które dziś, 20 marca br. zostały przeze mnie podpisane:

  • zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z zapisami rozporządzeń od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z tym od poniedziałku, tj. 23 marca 2020 r. w „Strefie Pracownika” będą dostępne loginy oraz hasła do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (epodreczniki.pl) dla nauczycieli i uczniów. Proszę o przekazanie powyższych uprawnień nauczycielom, a nauczycieli o przekazanie ich uczniom.

Apeluję do Państwa i proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.

Proszę również o zapoznanie się z załączonymi materiałami: komunikatem ministerstwa edukacji na temat kształcenia na odległość oraz informacją „Praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość”.

Dziękuję za Państwa dotychczasowe wysiłki i zaangażowanie. 

Łączę wyrazy szacunku,

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:  

2020.03.20_Kształcenie na odległość_nowe regulacje prawne MEN.DOCX

Rozporządzenie MEN nowelizacja-COViD-19 (art 30b.)pdf

Uzasadnienie do rozporządzenia zmieniającego 30b.pdf

Kształcenie na odległość poradnik.docx

Rozporządzenie MEN COViD-19 art. 30c.pdf

Uzasadnienie do rozporządzenia art. 30c.pdf

Utworzony 2020-03-23 09:13:27 przez Popławski Marian. Ostatnio modyfikowany 2020-03-24 17:16:07 przez Popławski Marian.
KOMUNIKAT

K O M U N I K A T
Z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2)  od dnia 16 marca 2020 odwołuję wszelkie imprezy, spotkania i rozgrywki  organizowane na Kompleksie sportowym ORLIK-2012 przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Wyszkowie.

Polecam Nauczycielom i Pracownikom Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie zapoznanie się z załącznikiemZawieszenie zajęć a sytuacja nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

Marian Popławski Dyrektor Zespołu Szkół Nr1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie

Utworzony 2020-03-18 19:53:19 przez Aktualności Aktualności. Ostatnio modyfikowany 2020-03-22 16:00:34 przez Popławski Marian.
OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo

W związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników naszej szkoły, zwracamy się z uprzejmą prośbą o kontaktowanie się z sekretariatem szkoły wyłącznie telefonicznie w godzinach 10.00-14.00 pod numerem telefonu (29) 64 290 30. Wszelkie dokumenty: podania, pisma, wnioski, listy itd. proszę pozostawiać w SKRZYNCE PODAWCZEJ - zamocowana jest na bramie przy wejściu głównym. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z  poczty elektronicznej: zs1@zs1wyszkow.edu.pl

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele. 

Zachęcam do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów. Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie. Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na 

 

bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Załącznik: Lekcje z Internetu. Ruszają gov.pl/zdalnelekcje i pakiety zadań od CKE – komunikat MEN 

oraz https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty12

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie

Utworzony 2020-03-18 19:52:39 przez Aktualności Aktualności.
Uczniowie ze Skłodowskiej realizowali projekt Erasmus+ w Turcji

W dniach 04-08 marca 2020 roku sześciu uczniów ze Skłodowskiej wraz z opiekunami wyjechali do Turcji w ramach projektu Pupils teach Pupils w programie Erasmus+. Było to już piąte spotkanie projektowe, czyli działanie C5 – Turcja. Razem z  uczestnikami  z Holandii, Rumunii, Hiszpanii  i  Niemiec mieliśmy okazję odwiedzić ten tajemniczy kraj. Tureccy beneficjenci  zorganizowali piękną ceremonię otwarcia,  która  rozpoczęła się od hymnu państwowego, gdyż tego dnia w całej Turcji był dzień żałoby narodowej . Następnie wszyscy uczestnicy projektu przenieśli się do budynku szkoły, gdzie odbyły się lekcje przygotowane przez uczniów. Po zajęciach  przeprowadzonych przez zespoły z Niemiec i Turcji był czas na  zwiedzanie  miasta. Zobaczyliśmy  miasto Konya w całej swej okazałości.

CZYTAJ DALEJ

ZDJĘCIA W GALERII

Utworzony 2020-03-18 19:49:47 przez Aktualności Aktualności. Ostatnio modyfikowany 2020-03-18 19:51:18 przez Aktualności Aktualności.
Wyniki bibliotecznego konkursu plastycznego

Wyniki bibliotecznego konkursu plastycznego  "Zaproszenie na spotkanie z książką”
Po zliczeniu głosów oddanych przez uczniów i własnej ocenie, komisja konkursowa wyłoniła najlepsze prace.

  • I miejsce  – Julia Pergół kl. I LLG
  • II miejsce  – Damian Wiśniewski kl. I TGG
  • III miejsce – Natalia Świderek kl. I LSG

Autorom wyróżnionych prac gratulujemy

Komisja konkursowa

Utworzony 2020-03-18 19:27:34 przez Aktualności Aktualności.
GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.