Dzisiaj jest .
Aktualności
PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW

18 października 2019 roku odbyła się pielgrzymka maturzystów diecezji łomżyńskiej na Jasną Górę. Uczestniczyła w niej młodzieży z Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie, która przygotowuje się do egzaminu maturalnego . W Jasnogórskim Sanktuarium uczniowie modlili się o pomyślne zdanie matury i dojrzały wybór drogi życiowej.
Pielgrzymka rozpoczęła się  zwiedzaniem Sanktuarium. Uczniowie obejrzeli eksponaty zgromadzone w skarbcu, wystawę  poświęconą 40. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. z wieży podziwiali panoramę miasta. O 13.30 uczestniczyli w odsłonięciu Cudownego Obrazu Matki Bożej. W Bazylice Jasnogórskiej młodzież wysłuchała katechezy, a o 16 30 wzięła udział w drodze krzyżowej na wałach.
Po Eucharystii i krótkiej przerwie uczniowie zgromadzili się na czuwaniu przed Cudownym Obrazem Czarnej Madonny. Tam młodzież dokonała aktu zawierzenia Matce Najświętszej. Diecezjalną pielgrzymkę maturzystów zakończył Apel Jasnogórski.

Wychowawcy klas maturalnych
i nauczyciele katecheci

Utworzony 2019-10-21 19:55:50 przez Aktualności Aktualności.
ETAP REGIONALNY OLIMPIADY Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Utworzony 2019-10-21 19:44:52 przez Aktualności Aktualności. Ostatnio modyfikowany 2019-10-21 19:46:48 przez Aktualności Aktualności.
Spotkanie przedstawicieli Global Education i Uniwersytetu w Worcester w Wielkiej Brytanii z uczniami klas maturalnych

W dniu 7. 10.2019r w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie przedstawicieli Global Education i Uniwersytetu w Worcester w Wielkiej Brytanii z uczniami klas: IV TCG,  IV TGa,  oraz IV TGb  oraz z pozostałych klas maturalnych,  którzy zdają  język angielski na poziomie rozszerzonym.
Pomoc, jaką oferuje team Global Education, bazuje na ich własnych doświadczeniach związanych z wyborem uczelni oraz kierunku, przejściem przez proces aplikacyjny, oraz załatwieniem wszelkich niezbędnych formalności. Znając obawy młodych ludzi oraz stres związany z wyjazdem do UK lub Holandii, pomagają w rozpoczęciu studiów na uczelni, która zapewni udany start w  karierze zawodowej młodego człowieka.
Pomoc w aplikacji na studia licencjackie i magisterskie ponad 100 uniwersytetów w Wielkiej Brytanii i Holandii jest całkowicie bezpłatna i kompleksowa. Obejmuje absolutnie wszystkie etapy i elementy rekrutacji na każdy wybrany kierunek.
Podczas spotkania uczniowie mogli dowiedzieć się jak uzyskać pomoc finansową na rozpoczęcie nauki. Jednym z prelegentów była absolwentka uczelni w Worcester, która opowiadała o życiu w campusie, pracy i możliwościach rozwoju.

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE DORADZTWO ZAWODOWE -SIĘ DZIEJE
Spotkanie zorganizowała Bogusława Pawelska-Kozon, szkolny doradca zawodowy.

zdjęcia ze spotkania w galerii

Utworzony 2019-10-21 19:35:08 przez Aktualności Aktualności.
szachy

 

TSerdecznie zapraszam uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie do udziału w turnieju szachowym "Enigmat" pod patronatem Starosty Powiatu Wyszkowskiego. Turniej odbędzie się 19 października 2019 r. (sobota) o godz. 10.00 w I Liceum Ogólnokształcacym w Wyszkowie w ramach "Dni Enigmy"

Zapraszam w imieniu organizatorów

Marian Popławski - dyrektor

Utworzony 2019-10-17 15:22:52 przez Popławski Marian.
Dzień Edukacji Narodowej

"Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać" cytat Marka Twaina był myślą przewodnią szkolnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, popularnie zwanego Dniem Nauczyciela, który odbył się 15 października 2019 roku. Główne uroczystości odbyły się w sali gimnastycznej. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego i przy obecności Sztandaru Szkoły, dyrektor szkoły Pan Marian Popławski powitał społeczność szkolną oraz zaproszonych gości. Oprócz złożonych życzeń mówił m.in. o aksjologii procesów nauczania i wychowania, nawiązując także do wypowiedzi na ten temat patronki naszej szkoły- Marii Skłodowskiej- Curie i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wręczył również nagrody wielu nauczycielom. Głos zabierali także goście: ks. Dziekan Zdzisław Golan oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Danuta Rogalska. Uświetnieniem uroczystości był koncert życzeń dla nauczycieli w wykonaniu uczniów naszej szkoły, prezentujący wizję pięknej przyszłości, dzięki nauczaniu i wychowaniu przyszłych pokoleń. Uwieńczeniem święta był uroczysty obiad. Całość uroczystości przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze.

Opracował: Artur Szydlik

Utworzony 2019-10-16 14:50:44 przez Aktualności Aktualności. Ostatnio modyfikowany 2019-10-16 14:51:50 przez Aktualności Aktualności.
Spotkanie z przedstawicielami Warsztatów Terapii Zajęciowej

9 października w naszej szkole gościli niezwykli goście – Pani Urszula Mikołajczyk, Pani Mariola Napiórkowska, Pani Katarzyna Szurawska, Pani Joanna
Kulesza oraz Pan Piotr Biernacki z Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Podczas spotkania goście opowiedzieli nam o funkcjonowaniu placówki oraz zajęciach, które ułatwiają uczestnikom radzenie sobie w życiu codziennym. Podzielili się swoimi osiągnięciami, zainteresowaniami, a przede wszystkim przybliżyli istotę niepełnosprawności intelektualnej. Zwrócili uwagę na stosunek wobec tych osób,tolerancję i wzajemny szacunek, który powinniśmy okazywać każdemu człowiekowi. W spotkaniu udział wzięły klasy pierwsze II Liceum Ogólnokształcącego o profilach lingwistyczno – dziennikarskim i społeczno – przyrodniczym wraz
z nauczycielami.


Koordynatorami spotkania były Panie Marianna Popławska i Pani Sylwia Wojciechowska

Utworzony 2019-10-16 08:23:57 przez Aktualności Aktualności. Ostatnio modyfikowany 2019-10-16 14:31:19 przez Aktualności Aktualności.
Wizyta w jednym z najstarszych miast Polski – Płocku

Aby tradycji stało się zadość w dniu 08 października 2019r, 50  uczniów szkoły w nagrodę wyjechało do Płocka.  Uczestnicy wyjazdu to: uczniowie z wysokimi wynikami w nauce, 100% frekwencją, aktywnie pracujący na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Wyjazdy turystyczne w nagrodę są inicjatywą Samorządu Szkolnego, Zespołu ds. Turystyki  oraz Rady Rodziców, która finansuje koszty .
Cele tego typu wyjazdów to przede wszystkim nagroda za wyżej wymienione osiągnięcia, ale także rozbudzenie zainteresowań turystycznych, poznawanie piękna polskiej ziemi, w tym roku ziemi mazowieckiej, integracja między klasowa.
Przygoda z Płockiem rozpoczęła się odwiedzeniem Muzeum Mazowieckiego i poznaniem  jego zasobów, a w szczególności  Secesji. Rejs statkiem po Wiśle to kolejny punkt przygody, gdzie uczestnicy wycieczki  podziwiali Wzgórze Tumskie z poziomu rzeki. Pobyt w Płocku to nie tylko poznawanie jego zabytków ale także wspólny posiłek zorganizowany przez płockie PTTK. Po obiedzie wycieczkowicze wyruszyli na dalsze poznawanie miasta z przewodnikiem. Punkty na trasie zwiedzania to:
- Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP w Płocku – najstarsza świątynia rzymskokatolicka i najcenniejszy zabytek Płocka, położona na wznoszącym się 60 m nad Wisłą Wzgórzu Tumskim, miejsce spoczynku władców Polski .
-  Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka  Stanisława Małachowskiego tzw „ Małachowianka” gdzie czekał na grupę nauczyciel muzyki i biblioteki , który wcielił się w rolę przewodnika po najstarszym polskim liceum. Zapoznał on z historią tej szkoły począwszy od XII wieku a kończąc na wieku XXI.
- Stary Rynek i Ratusz to kolejne punkty trasy turystycznej po Płocku.
 Opiekunami wyjazdu byli: Marianna Popławska, Ewelina Błachno, Aldona Tolak, a kierownikiem  - Bożena Pikora. Organizacją pobytu  w Płocku uczniów ze „ Skłodowskiej” zajęło się miejscowe  Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze .Bezpieczny i sprawny transport zapewniła Firma „ Joker” z Wyszkowa.
Uczestnicy wyjazdu dziękują dyrekcji szkoły, a w szczególności dyrektorowi – p. Marianowi Popławskiemu, Radzie Rodziców i opiekunom za umożliwienie poznania kolejnego miasta na mapie Polski. DZIĘKUJEMY.

Opracowała: Bożena Pikora

Utworzony 2019-10-16 08:17:09 przez Aktualności Aktualności. Ostatnio modyfikowany 2019-10-16 11:54:23 przez Aktualności Aktualności.
Krajoznawcza wycieczka klasy 3 TOT

Pogoda w środę rano nie zachęcała do pieszej wycieczki. Nastawienie uczniów z klasy 3 TOT było pozytywne i ustaliliśmy, że mżawka nas nie wystraszy. Po uzupełnieniu zaopatrzenia na ognisko, dotarliśmy na stację PKP. Pociąg wygodnie dowiózł nas do Mostówki. Tu obowiązkowa fotka przy nazwie miejscowości, zrobiona przez naszego przewodnika Pana Jurka Sitka. Dalej pieszo przez piękny las i  pasmo wydm do najwyższego wniesienia w okolicy o wysokości 109 m. Podczas wędrówki słuchaliśmy opowieści o ciekawych ludziach zamieszkujących okolicę i rzadkich roślinach występujących w tym rejonie. Kolejnym etapem była wieś Fidest, w niej spotkanie z artystą rzeźbiarzem Panem Leonem Gruzdem, którego dom znajduje się na uboczu wioski. Obejrzeliśmy  plenerowy ogród rzeźb i usłyszeli kilka informacji o wykonywaniu prac w kamieniu i drewnie. Czas było ruszyć w dalszą drogę, choć z przyjemnością zostalibyśmy dłużej w tak ciekawym otoczeniu. W drodze powrotnej minęliśmy rzeczkę  Rudną, bagienne olsy i rozległe sosnowe bory, a w nich…prawdziwki. Zachwyciliśmy się okolicą i doszliśmy do wyznaczonego miejsca na ognisko. Tam odpoczynek coś na ciepło, zebranie sił na powrót. Słońce wyszło zza chmur, w marszu pomagał nam wspólny śpiew. Dotarliśmy do miasta, nawigacja wskazała, że  przeszliśmy pieszo 21,5 km! To była udana krajoznawcza wycieczka.

Wyszków 9.10.2019 r.
Fotografie Jerzy Sitek i  2 zdjęcia plenerowej galerii L. Herz, opracowanie M. Studniarz.

Utworzony 2019-10-16 08:10:39 przez Aktualności Aktualności.
Światowy Dzień Turystyki 2019 pod hasłem „ŚWIĘTUJĄC RÓŻNORODNOŚĆ”

27 września obchodziliśmy w Skłodowskiej Światowy Dzień Turystyki. Obchody cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. W zwiazku z obchodami przygotowano liczne atrakcje. Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne dotyczące turystyki lokalnej oraz międzynarodowej. Dużą popularnością cieszyła się gra „ czyja to flaga?”. Na przygotowanych wcześniej ciastkach były umieszczone flagi poszczególnych państw świata, zadaniem uczestników było podanie prawidłowej nazwy kraju znajdującego się na fladze. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, w nagrodę można było zjeść ciastko. Młodzież ze Skłodowskiej mogła się także wykazać wiedzą biorąc udział w quizach i rozwiązując krzyżówki tematyczne. Każdy uczeń otrzymał słodki upominek a dla najlepszych zespołów zostały wręczone nagrody.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz Pani Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta za przekazanie dla uczniów upominków promujących gminę Wyszków.
Do zobaczenia za rok !
W galerii krótka fotorelacja z naszego święta!

Joanna Borkowska-Sergiejuk

Utworzony 2019-10-03 14:59:29 przez Aktualności Aktualności. Ostatnio modyfikowany 2019-10-16 08:10:07 przez Aktualności Aktualności.
Szlakiem atrakcji turystycznych Wyszkowa

20 września klasa I TTp uczestniczyła w pieszej wycieczce szlakiem atrakcji turystycznych Wyszkowa. Uczniowie zapoznali się z pracą pilota wycieczek oraz przewodnika miejskiego. Każdy uczeń miał za zadanie poprowadzić grupę do określonej atrakcji oraz udzielić informacji turystycznej na temat zabytków. Uczniowie klasy pierwszej odwiedzili takie miejsca jak:  Sanktuarium Św. Idziego, Starą Plebanie, Park Karola Ferdynanda Wazy wraz z Kordegardą  oraz pomniki znajdujące się na terenie parku i miasta Wyszkowa.
Zdjęcia w galerii

Joanna Borkowska-Sergiejuk

Utworzony 2019-10-03 14:57:58 przez Aktualności Aktualności. Ostatnio modyfikowany 2019-10-03 22:44:07 przez Aktualności Aktualności.
GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.