Dzisiaj jest .

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

„Kto czyta – żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany”– słowami Józefa Czechowicza zachęcamy wszystkich do odwiedzenia biblioteki.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3 otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych. Od maja systematycznie nasz księgozbiór wzbogaca się w nowe ksiązki. Pierwsze tytuły  zakupione zgodnie z propozycjami uczniów i  promowaliśmy podczas ogólnopolskie akcji „Jak nie czytam, jak czytam”.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII

 


 

We wrześniu obchodziliśmy 90 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dzięki środkom NPRCz mogliśmy zakupić nowe ksiązki opowiadające fakty i ciekawostki dotyczące tego okresu w naszej historii.

 

 


W październiku zakupiliśmy kolejne książki zgodnie z Waszymi życzeniami, które czekają na Was w bibliotece.

 

 

 

 


 

Sprawozdanie z realizacji działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie otrzymała 2019 r. środki finansowe na zakup książek. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 650  woluminów wartości 15007,28 gr . Cenną wskazówką w zakupie nowości wydawniczych były listy tytułów książek sporządzone przez uczniów, na których znalazły się powieści i ksiązki popularnonaukowe. Przeprowadzone zostały konsultacje z pracownikami biblioteki Pedagogicznej w Wyszkowie oraz z Radą rodziców Zespołu Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie. Dzięki otrzymanym środkom finansowym biblioteka została doposażona w lektury szkolne, które stanowią 19,38 % zakupionych książek, jednak największym zainteresowaniem cieszy się beletrystyka.
 

Zakup książek to nie jedyna zaleta realizacji projektu. Jako szkoła otrzymująca dofinansowanie zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo.
W kwietniu został sporządzony harmonogram działań, przydzielenie odpowiednich osób oraz podanie terminów wykonania poszczególnych zadań. Harmonogram został włączony do planu pracy biblioteki.
 1. W maju w ramach współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną uczniowie wzięli udział w IX Paradzie Moli Książkowych ulicami Wyszkowa. Celem parady było rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz uświadomienie im, że czytanie jest przyjemną formą spędzania czasu, a książka może nam towarzyszyć w każdym miejscu

.

2.    W czerwcu, jak co roku, uczniowie  naszej szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskiej Akcji „Jak nie czytam jak czytam”.

3.    We wrześniu rodzicom na zebraniach został odczytany list promujący czytelnictwo wśród młodzieży.
4.    Bibliotekarki analizowały portale internetowe poświęcone nowościom wydawniczym w celu wzbogacenia księgozbioru biblioteki szkolnej zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
5.    Wychowawcy poszczególnych klas na godzinach wychowawczych promując czytelnictwo wykorzystywali prezentację multimedialną na temat „12 powodów, dla których warto czytać książki”.

6.    We wrześniu młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w „Narodowym Czytaniu”, którego celem było propagowanie dzieł literatury polskiej, wzmacnianie narodowej tożsamości a przede wszystkim popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów.
7.    W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” uczennice z klasy I Technikum Hotelarskiego były w Przedszkolu Nr 4 promując czytelnictwo wśród najmłodszych.

8.    Konkurs fotograficzny „Czytam sobie w szkole”, akcje BOOCKROSSING - „Uwolnij książkę”, „Lubię czytać książki i „To musisz przeczytać” to akcje, których celem  jest promocja biblioteki szkolnej i jej działań, propagowanie zainteresowania książką, rozbudzenie i kształtowanie kultury czytelniczej, podnoszenie poziomu czytelnictwa, przedstawienie oferty biblioteki, integrację środowiska szkolnego, zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresować czytelniczych.
9.    Biblioteka Pedagogiczna prowadzi również w środowisku szkolnym działalność dydaktyczno – wychowawczą. Młodzież technikum nie tylko zwiedzała wystawy ale również uczestniczyła w różnych prelekcjach i spotkaniach. Uczniowie Technikum uczestniczyli w między innymi w lekcji ekologicznej „Wyszków oddycha czystym powietrzem” i „AIDS – spotkanie w ramach Światowego Dnia AIDS”.


10.    W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w klasach Technikum zostały zrealizowane projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

Klasy I  realizowały projekt „W świecie mitów” konkurs literacki z wykorzystaniem „Mitologii” Jana Parandowskiego. Praca odbywała się w czteroosobowych zespołach
a zadania dla uczestników były podzielone na dwie części: pierwszy etap to przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat architektury i sztuki starożytnej Grecji oraz bogów i ich atrybutów; w drugim etapie uczniowie musieli wykazać się znajomością mitów, związków frazeologicznych związanych z mitologią i mitologicznych postaci.

Klasy II uczestniczyły w projekcie „Zabawka fizyczna – Diabelskie koło”. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań oraz twórczego łączenia wiedzy z różnych dziedzin nauki: fizyki, chemii, elektroniki i matematyki. Skonstruowali zabawkę, która zasadę zachowania energii podczas ruchu ciała. Korzystając z literatury popularnonaukowej mieli możliwość połączyć twórcze myślenie z praktyką.

Klasy III wykonały prezentację multimedialną „Moja mała ojczyzna w historii”. Celem projektu było poznanie walorów historycznych miasta, ze szczególnym uwzględnieniem
II wojny światowej. Realizację uczniowie rozpoczęli od sfotografowania zabytków i gromadzenia informacji na temat historii. Kiedy materiały zostały zebrane uczniowie wykonali prezentacje multimedialne. Zgromadzone materiały wykorzystują podczas wycieczek dla klas o profilu turystycznym przygotowując się do pracy przewodnika.

Klasy IV celem projektu było propagowanie twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, przybliżenie sylwetki oraz popularyzowanie języka polskiego i umiejętności przekazywania uczuć za pomocą słowa; propagowanie czytelnictwa; inicjowanie przedsięwzięć mających na celu kreowanie patriotyzmu i umacnianie tożsamości narodowej; dyskusja na temat postaw ludzkich i życiowych wyborów.


Wszystkie działania zapisane w harmonogramie zostały zrealizowane.

Link do listy książek zakupionych w ramach NPRCz

1
GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.