Dzisiaj jest .

VADEMACUM BIBLIOTECZNE

 Podstawowym źródłem informacji o zbiorach biblioteki są katalogi. Katalog jest spisem książek, znajdujących się w bibliotece, ułożonym według konsekwentnie stosowanych zasad i norm. Ze względu na strukturę wewnętrzną dzielimy katalogi na alfabetyczne i rzeczowe.
 Katalog alfabetyczny jest to spis książek znajdujących się w bibliotece, ułożony w porządku alfabetycznym haseł.
Hasła stanowią nazwy autorów lub wyrazy rozpoczynające tytuł książki w przypadku pracy zbiorowej. Podstawą szeregowania kart w katalogu alfabetycznym jest alfabet polski. Przy sporządzaniu kart katalogowych dzieł obcojęzycznych stosuje się transliterację (zastąpienie liter alfabetu obcego literami alfabetu łacińskiego).
 
Katalog rzeczowy oparty jest o Uniwersalną Klasyfikację Dziesiętną (tzw. UKD), gdzie całokształt piŚmiennictwa został podzielony na 10 działów.

 

 1. Filozofia. Psychologia. Logika
 2. Religia. Religioznawstwo. Teologia
 3. Nauki społeczne (Socjologia. Statystyka. Nauki polityczne.    Prawo. Ekonomia. Pedagogika)
 4.  .........(obecnie wolny)
 5. Matematyka. Nauki przyrodnicze (Nauka o Środowisku. Astronomia. Fizyka. Chemia. Geologia. Biologia. Botanika. Zoologia)
 6. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo
 7. Sztuka. Architektura. Rozrywki. Sport
 8. Językoznawstwo. Literaturoznawstwo. Literatura
 9. Geografia. Historia. Biografie

 Jeżeli poszukujesz informacji faktograficznej, korzystaj ze źródeł informacji bezpoŚredniej, takich jak:
 • encyklopedie
 • lleksykony
 • słowniki
 • informatory
 • sieć Internet

   Jeżeli poszukujesz informacji bibliograficznej, możesz skorzystać z takich elementów  warsztatu informacyjnego biblioteki jak:
 • katalog
 • alfabetyczny
 • rzeczowy
 • sieć Internet

Inne możliwoŚci uzyskania potrzebnych informacji:
 • pomoc nauczyciela bibliotekarza
 • pomoc nauczyciela przedmiotu

 Bibliografia to uporządkowany według okreŚlonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów, publikacji z Internetu itp.).
 Opis bibliograficzny, stosowany w notatkach i bibliografii załącznikowej, uwzględnia tylko najważniejsze dane o książce lub czasopiŚmie (autor, tytuł, wydanie, miejsce wydania, nazwa wydawcy, rok wydania, nr ISBN).

 

Konwicki Tadeusz: Kronika wypadków miłosnych. Wyd. 2.Warszawa: Czytelnik, 1991, ISBN: 83-06-00041-2.
 
lub
 
Roszkowski W. Historia Polski 1914- 2001. Wyd. 9 rozszerz. Warszawa 2002, ISBN: 83-04-04606-7.

 

Opis bibliograficzny fragmentu książki:

 
Witwicki Władysław: WiadomoŚci o stylach. Warszawa 1959. Polski gotyk, s.160- 163.
lub
 
Halliday D., Resnic R. Fizyka. T.2. Warszawa 1996. ISBN: 83-7053-804-X. Pola magnetyczne, s.178- 208.
Opis bibliograficzny rozprawy w pracy zbiorowej:
 
Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1993. ISBN 83-86169-03-6. Włodarski Ziemowit: Pamięć, s.524- 528.
lub
 
Ustroje państw współczesnych. T.1. Lublin 2002. ISBN 83-97546-05-9. Skrzydło W. Ustrój polityczny Republiki Francuskiej, s.127- 172.

 

Opis bibliograficzny artykułu w czasopiŚmie powinien zawierać następujące elementy: nazwisko i imię autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, nr czasopisma, nr strony.

 
Morawska Kamila: Zakochani w wielkich stołach: uczta magnacka w dawnej Polsce. "Mówią wieki" 2004 nr 4 s.14- 20.
 
lub
 
Demidowicz K. Luis Bunuel demon dobrze wychowany. "Film" 2004 nr 1 s.72.

 

Opis bibliograficzny recenzji w czasopiŚmie:

 
Dybowska Alicja: Zygmunt August. Lublin 2003. Rec. Kąkolewski Igor: Król i człowiek. "Mówią wieki" 2004 nr 4 s.58.
lub
 
Roux J.P. Historia Turków. Gdańsk 2003. Rec. Rohoziński J. Synowie Stepu. "Mówią wieki" 2004 nr 4 s.58.

 

1
GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.