Dzisiaj jest .

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zs1wyszkow.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • 1. Zamieszczane pliki pdf. powstały w oparciu o źle sformatowane dokumenty word lub są skanem dokumentów.
 • 2. Skany, obrazy, grafiki nie posiadają opisu - tekstu alternatywnego.

Wyłączenia

 • Każdy ma prawo:
 • -zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • - zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • - wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 • Żądanie musi zawierać:
 • - dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • - wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • - wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
 • udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Prus.
 • E-mail: zs1@zs1wyszkow.edu.pl
 • Telefon: 29 7425427

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie
 • Adres: ul. Świętojańska 89, 07-200 Wyszków
 • E-mail: mpoplawski@zs1wyszkow.edu.pl
 • Telefon: 29 642 90 33

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Siedziba Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie znajduje się w budynku szkoły. Budynek jest czterokondygnacyjny, z dwiema klatkami schodowymi, windą z wejściem od strony „Ogródka” . Wejście na „Ogródek” poprzez furtkę zamykaną na klucz (do pobrania u kierownika gospodarczego) oraz do windy za pomocą chipa i transpondera zbliżeniowego. Drzwi do budynku uniemożliwiają wjazd wózków inwalidzkich. Korytarze i pomieszczenia lekcyjne i biurowe są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Dwie toalety (niski parter i I piętro) są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

2. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille, ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych lub słabowidzących. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych - istnieje możliwość skorzystania ze sprzętu będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Wyszkowie po uprzednim powiadomieniu i umówieniu.

3. Przed budynkiem Zespołu szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie przy ulicy Świętojańskiej znajdują się parkingi dla pracowników i uczniów z zatokami z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Od ulicy Dworcowej jest parking dla pracowników i uczniów po pobraniu ze szkoły pilota do bramy automatycznej.

4. Nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym na miejscu oraz online.

5. Dostęp do Sali gimnastycznej jest możliwy z 3 kierunków: przez wejście główne, wejście od „Ogródka” oraz wejście od strony „Orlika2012”

6. Dostęp do „Orlika2012” jest możliwy od strony budynku szkoły lub od ulicy Dworcowej przy Domach Dziecka.

1 1
GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.