Dzisiaj jest .

 Rekrutacja do projektu

 

 Rekrutacja do projektu "Dobre kompetencje – lepszy start”

      Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora  Nr 4/2021  przeprowadziła  rekrutację uczestników w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie - do Projektu "Dobre kompetencje - lepszy start" nr RPMA.10.03.01-14-e013/20realizowanego w ramach Priorytetu X Edukacja dlarozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonaleniezawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego nalata 2014 – 2020.

          Do udziału w Projekcie zgłosiło się 132 uczniów (73/K;59/M) i 20 nauczycieli (18/K;2/M) zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

W związku z dużą liczbą zgłoszeń uczestnictwa w Projekcie ”Dobre kompetencje – lepszy start” rekrutacja przebiegła w jednym etapie.

Spośród zakwalifikowanych do Projektu uczniów przeprowadzona została rekrutacja do udziału w  poszczególnych rodzajach wsparcia wyszczególnionych poniżej.

 

Zadanie 1. Staże uczniowskie umożliwiające nabywanie kompetencji zawodowych w rzeczywistym środowisku pracy dla 170 uczniów i uczennic:

 zakwalifikowanych zostało 85 uczniów (50/K; 34/M)

 

 

Zadanie 2. Kształtowanie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy dla 200 osób:

 zakwalifikowanych zostało 100 uczniów (59/K; 41/M).

 

2.1 Kompetencje kluczowe - 100 uczniów (59/K; 41/M) w tym:

a)      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 44 uczniów (19/K; 25/M),

b)      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego - 56 uczniów (35/K; 21/M),

 

2.2 Umiejętności uniwersalne - 100 uczniów (59/K; 41/M), w tym:

a)        Trening kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów - 100 uczniów (59/K; 41/M);

b)        Jak być innowacyjnym i twórczym – 100 uczniów (59/K; 41/M);

c)         Skuteczne metody uczenia się - 100 uczniów (59/K; 41/M).

 

Zadanie 3. Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu - zakwalifikowanych zostało 20 nauczycieli (18/K; 2/M)

a)      Kurs programowanie C++- Nova Kursy -  2 nauczycieli (2/K; 0/M)

b)      Kurs AllplanArchitekture 2019 – zaawansowany - 2 nauczycieli (2/K; 0/M)

c)      Kurs DPT (1 stopnia) – Nova Kursy 1 st. - 1 nauczyciel (1/K; 0/M)

d)     Kurs DPT (2 stopnia) – Nova Kursy - 1 nauczyciel(1/K; 0/M)

e)      Kurs języka angielskiego - 2 nauczycieli (2/K; 0/M)

f)       Kurs projektowania wnętrz - 2 nauczycieli (1/K; 1/M)

g)      Kurs cukierniczy – Akademia Gastronomii - 1 nauczyciel (1/K; 0/M)

h)      Warsztaty sushi (2 stopnia) - 1 nauczyciel (1/K; 0/M)

i)        Warsztaty kuchni tajskiej - 1 nauczyciel (1/K; 0/M)

j)        Szkolenie 2 dni x 8h u pracodawców - 10 nauczycieli (9/K; 1/M)

 

Strona główna

1
GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.