Dzisiaj jest .

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Z księgozbioru wypożyczalni szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Godziny otwarcia wypożyczalni podane są na drzwiach wejŚciowych biblioteki.
 3. W bibliotece obowiązuje cisza.
 4. Nie wolno wnosić jedzenia i picia.
 5. Jednorazowo wolno wypożyczyć 2 książki na 2 tygodnie.
 6. Po upływie terminu zwrotu czytelnik jest zobowiązany zgłosić się do bibliotekarza po prolongatę. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
 7. W razie zgubienia książki należy fakt ten zgłosić bibliotekarzowi, by uzgodnić sposób rekompensaty.
 8. Należy starannie obchodzić się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki.
 9.  Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki należy oddać do biblioteki
 10. Czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele, uczniowie i pozostali pracownicy) zobowiązani są do potwierdzenia na karcie obiegowej zwrotu materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 

 1. Czytelnia jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli.
 2. W czytelni obowiązuje cisza.
 3. Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni.
 4. Do czytelni nie wolno wnosić artykułów spożywczych.
 5. Korzystający z czytelni zapisują swoje dane w zeszycie odwiedzin czytelni.
 6. Czytelnik może korzystać z księgozbioru czytelni i czasopism na miejscu.
 7. Nauczyciel bibliotekarz służy czytelnikowi pomocą i doradztwem.

 1. Z Centrum Multimedialnego biblioteki mogą korzystać uczniowie Zespołu Szkół Nr 1, wyłącznie w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Warunkiem jest posiadanie legitymacji szkolnej.
 2.  Przy każdym z komputerów może przebywać  tylko jedna osoba.
 3. Wszystkich użytkowników obowiązuje cisza.
 4.  Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy należy odnotowywać w zeszytach wyłożonych na poszczególnych stanowiskach.
 5.  W przypadku dużej iloŚci użytkowników, czas korzystania z komputerów regulują pracownicy biblioteki.
 6. Pierwszeństwo mają uczniowie poszukujący informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach.
 7.  Stanowiska komputerowe w czytelni zostały zainstalowane do poszukiwańźródłowych za pomocą sieci Internet.
 8. Przed przystąpieniem do pracy, uczeń zobowiązany jest sprawdzić sprawnoŚć sprzętu na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować opiekuna czytelni.
 9. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych. 
 10. Zabronione jest wykonywanie czynnoŚci naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych. Nie wolno przeglądać i przechowywać plików o treŚci sprzecznej  z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 11. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 12. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 13. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad  bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego zakazania korzystania z komputera.
 14. Po zakończeniu pracy należy wylogować się ze swojego konta lub zamknąć system (dotyczy uczniów kończących zajęcia  w pracowni danego dnia), stanowisko komputerowe należy zostawić w idealnym porządku.

 

1
GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.