Dzisiaj jest .
Aktualności
ZARZĄDZENIE DYREKTORA Zespołu Szkół Nr 1
Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie
w sprawie wdrożenia zasad pracy zdalnej
w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie
Utworzony 2020-03-17 15:39:27 przez Aktualności Aktualności. Ostatnio modyfikowany 2020-03-17 20:28:14 przez Aktualności Aktualności.
komunikat

K O M U N I K A T
Z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2)  od dnia 16 marca 2020 odwołuję wszelkie imprezy, spotkania i rozgrywki  organizowane na Kompleksie sportowym ORLIK-2012 przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Wyszkowie.

Polecam Nauczycielom i Pracownikom Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie zapoznanie się z załącznikiemZawieszenie zajęć a sytuacja nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

Marian Popławski Dyrektor Zespołu Szkół Nr1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie

Utworzony 2020-03-16 14:46:27 przez Popławski Marian. Ostatnio modyfikowany 2020-03-17 08:52:10 przez Popławski Marian.
Ogłoszenie

Szanowni Państwo

W związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników naszej szkoły, zwracamy się z uprzejmą prośbą o kontaktowanie się z sekretariatem szkoły wyłącznie telefonicznie w godzinach 10.00-14.00 pod numerem telefonu (29) 64 290 30. Wszelkie dokumenty: podania, pisma, wnioski, listy itd. proszę pozostawiać w SKRZYNCE PODAWCZEJ - zamocowana jest na bramie przy wejściu głównym. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z  poczty elektronicznej: zs1@zs1wyszkow.edu.pl

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele. 

Zachęcam do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów. Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie. Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na 

bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Załącznik: Lekcje z Internetu. Ruszają gov.pl/zdalnelekcje i pakiety zadań od CKE – komunikat MEN 

oraz https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty12

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie

Utworzony 2020-03-16 09:26:28 przez Popławski Marian. Ostatnio modyfikowany 2020-03-18 19:51:53 przez Aktualności Aktualności.
Poradnik dla nauczycieli i uczniów

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji oraz GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowaliśmy poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół do nauki zdalnej.  

W poradniku zamieściliśmy wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać.

W okresie zawieszenia zajęć szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

  • dziennika elektronicznego,
  • strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
  • mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

Jednocześnie chciałbym podziękować Państwu za wspieranie uczniów, rodziców i nauczycieli w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Dbajmy o siebie i swoich najbliższych. Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Łączę wyrazy szacunku i życzę dużo zdrowia
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:
1. Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć – komunikat MEN

Utworzony 2020-03-16 08:59:37 przez Popławski Marian.
KORONAWIRUS

Koleżanki i Koledzy Nauczyciele,

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. Prosimy o bieżące zapoznawanie się z informacjami dotyczącymi organizacji pracy szkoły za pośrednictwem e-dziennika i strony internetowej szkoły.

Nauczyciele będą kontaktować się z uczniami i przekazywać materiały do samodzielnej pracy w domu za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Poniżej przesyłamy link do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej:  https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Prosimy o wprowadzenie odpowiednich i rozważnych działań w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja Szkoły

Utworzony 2020-03-12 12:56:59 przez Popławski Marian.
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że 
w tym okresie w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. 
To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Dyrektor informuje. że:

·       zajęcia w szkole będą zawieszone na 2 tygodnie;  

·       od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkoły;

Informuję uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną jak będą wyglądały kolejne dni;

·       od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły.

·       nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, nie muszą przychodzić do szkoły;

·       informuję rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki;

·       dziennik elektroniczny, FB oraz www szkoły będą środkami komunikacji z uczniami, rodzicami i nauczycielami;

·       proszę nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;

·       uczniowie odbywający kształcenie zawodowe (praktyki zawodowe) także mają zawieszone zajęcia;

·       uczniowie odbywający kształcenie w centrach kształcenia zawodowego mają zawieszone zajęcia, dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;

·       uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach (chyba, że pracodawca postanowi inaczej);

·       od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Drodzy Rodzice,

·       ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.

·       zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

·       jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

·       rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

·       śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Kochani Uczniowie,

·       pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w domu, unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

·       przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

·       odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

·       przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Szanowni Nauczyciele,

Zachęcam, abyście w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie proszę o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów. Proszę również o stworzenie warunków do uzyskiwania ocen cząstkowych przed klasyfikacją roczną.

Rekomenduję wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

·       dziennik elektroniczny;

·       strona internetowa szkoły;

·       mailing do rodziców oraz do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Z poważaniem

Marian Popławski

dyrektor

Utworzony 2020-03-11 13:29:44 przez Popławski Marian. Ostatnio modyfikowany 2020-03-11 13:32:30 przez Popławski Marian.
Ogólnopolski Konkurs Geograficzny GALILEO

6 marca 2020r ,szesnastu uczniów klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego  o profilu lingwistyczno – dziennikarskim wzięło udział w  Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym” Galileo”. Ogólnopolskim organizatorem  konkursu jest Centrum Edukacji Szkolnej z siedzibą w Warszawie. Szkolnym organizatorem konkursu był nauczyciel geografii – Bożena Pikora, która jednocześnie przygotowała uczniów do konkursu.  Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu wyboru złożonego z 26 pytań. Pytania konkursowe dotyczyły głównie  surowców energetycznych i produkcji energii elektrycznej oraz zagadnień z zakresu przemysłu i usług jako sektorów gospodarki. Uczniowie z pełnym zaangażowaniem i skupieniem rozwiązywali zadania konkursowe. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 kwietnia 2020r. Nagrody w postaci dyplomów i książek zostaną rozdane w maju. 

Opracowała Bożena Pikora

ZDJĘCIA W GALERII

Utworzony 2020-03-10 19:59:50 przez Aktualności Aktualności. Ostatnio modyfikowany 2020-03-10 20:00:07 przez Aktualności Aktualności.
UWAGA WAŻNE!!!

Szanowni Państwo

Zwracamy się Z prośbą, aby nie wysyłać do szkoły dzieci chorych czy przeziębionych. Jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania koronowirusa i ma objawy grypopodobne należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.


Prosimy się o zapoznanie z informacjami pod linkami:

1. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

2. Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Utworzony 2020-03-10 19:38:33 przez Aktualności Aktualności.
Dzień Kobiet

Utworzony 2020-03-09 09:20:00 przez Aktualności Aktualności.
Konkurs kulinarny!

Zapraszamy uczniów klas gastronomicznych do wzięcia udziału w eliminacjach do Powiatowego Konkursu Kulinarnego
„Smaki kurpiowszczyzny – Wyszkowski Młodzieżowy Szef Kuchni”
Do udziału zapraszamy zespoły dwuosobowe.
Tematem przewodnim konkursu jest przystawka ciepła z wykorzystaniem jaja i buraka.
Chętnych zapraszamy do zgłaszania się Pań prowadzących z Wami zajęcia z pracowni gastronomicznej.
Zespół, który wygra etap szkolny konkursu będzie reprezentował Naszą szkołę we właściwym konkursie, który odbędzie się 01.04.2020 w Skłodowskiej!
Zapoznajcie się z regulaminem!

Utworzony 2020-03-09 09:17:42 przez Aktualności Aktualności.
GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.