Dzisiaj jest .
Aktualności
FILM „SONATA” JAKO PRAWDZIWA LEKCJA WRAŻLIWOŚCI...

Dnia  9 marca  2022 r.  uczniowie klas: I LOS i I LOL  wraz z opiekunami  Katarzyną  Zglinicką i Kariną Gnatkowską wzięli udział w projekcji filmu „Sonata” w reż. Bartosza  Blaschkego.
Obraz był inspirowany prawdziwą historią Grzegorza Płonki, który przez kilkanaście lat był uważany za dziecko niepełnosprawne, a tak naprawdę miał tylko głęboki niedosłuch. Młodzież ze Skłodowskiej z zapartym tchem towarzyszyła kolejnym krokom bohatera na drodze do spełniania marzeń.
Uhonorowany wieloma nagrodami film „Sonata” jest niebywałą pochwałą życia, hartu ducha
i ogromu ludzkiej wrażliwości oraz determinacji. Dzieło Blaschkego uwrażliwiło uczniów na prawdę i dobro, pozwoliło na kształtowanie właściwych postaw wobec drugiego człowieka  oraz niewątpliwie pozostanie w pamięci młodzieży.

Katarzyna Zglinicka i Karina Gnatkowska

Utworzony 2022-03-13 20:35:01 przez Aktualności Aktualności.
Wystawa IV Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Bug z Nami”

25 lutego 2022r. uczniowie klasy II  Technikum Organizacji Turystyki odwiedzili wystawę najlepszych zdjęć IV Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Bug z Nami” w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik”. Uczniowie mogli zobaczyć zdjęcia przedstawiające rzekę Bug, która jest dzika i praktycznie nieuregulowana. Wystawa była inspiracją do podjęcia organizacji konkursu szkolnego pod tytułem „Najbliższa okolica w obiektywie”. Celem konkursu jest promowanie piękna naszej najbliższej okolicy, poszerzanie wiedzy turystycznej oraz zainteresowanie przyrodą  i kulturą.

Joanna Borkowska-Sergiejuk

Utworzony 2022-03-13 20:28:41 przez Aktualności Aktualności.
III miejce reprezentacji Skłodowskiej w zawodach pływackich

4 rarca 2022 r. pływalnia w Wyszkowie była gospodarzem Mistrzostw Szkół Średnich Powiatu Wyszkowskiego w Pływaniu.
Nasza szkoła w kategorii chłopców jak i dziewcząt zajęła III miejsce.

Opiekunem drużyn był Sylwester Śniadała

Utworzony 2022-03-13 20:14:49 przez Aktualności Aktualności.
Spotkanie z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień

Dnia 4 marca 2021 r. uczniowie klas programowo najwyższych spotkali się z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie. Celem spotkania była prezentacja Polskich Sił Zbrojnych i wzbudzenie zainteresowania wojskowością.  Podczas prelekcji przedstawiono bogate informacje o służbie wojskowej. Uczniowie dowiedzieli się, jak zgłosić się do odbywania służby przygotowawczej, czym są Narodowe Siły Rezerwowe, Służba Kandydacka, a także Wojska Obrony Terytorialnej. Osoby zainteresowane mogły zadawać pytania i uzyskać szczegółowe informacje bezpośrednio od  oficera Wydziału Rekrutacji WKU w Wyszkowie.

Opracowała
Katarzyna Zglinicka – szkolny doradca zawodowy

Utworzony 2022-03-13 20:10:54 przez Aktualności Aktualności.
Praca tłumacza - jak pomóc innym zrozumieć? #ZawodowyStream

Praca tłumacza - jak pomóc innym zrozumieć? #ZawodowyStream
Wtorek, 08.03.2022, 18:00


Fascynuje Cię możliwość pomagania innym w zrozumieniu świata? Chcesz wiedzieć, jak można zarabiać pieniądze na sprawnym posługiwaniu się językiem? Zastanawiasz się, jak wygląda w praktyce proces tłumaczenia mowy i tekstu na inny język?
Wpadnij na kolejny #ZawodowyStream z udziałem tłumaczki języków obcych oraz tłumacza Polskiego Języka Migowego i przekonaj się, że praca tłumacza to codzienne wyzwania, a także możliwość podróży, ciągłego rozwoju i przybliżania ludziom świata ponad językowymi barierami!
O czym będziemy rozmawiać:

 • Jak wygląda typowy dzień pracy tłumacza?
 • Czy łatwo i w jakich miejscach znaleźć zatrudnienie w tej branży? Gdzie szukać zleceń?
 • Jaka jest różnica pomiędzy pracą tłumacza ustnego, literackiego, specjalistycznego i audiowizualnego?
 • Jak nowoczesne technologie i tłumaczenia maszynowe wpłyną na przyszłość zawodu tłumacza?

LINK do spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=k3M91tUXZzo

Szkolny doradca zawodowy
Katarzyna Zglinicka

Utworzony 2022-03-06 21:11:41 przez Aktualności Aktualności.
Buenos dias Barcelono!

Uczniowie klas III Technikum: budownictwa, organizacji turystyki, żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr1 im. Marii Skłodowskiej - Curie , w dniu 6 marca 2022r wyjeżdżają na 4- tygodniowy staż zawodowy do Barcelony w Hiszpanii. Praktyka zawodowa realizowana jest w ramach projektu „Z Erasmusem po rozwój zawodowy”. Wyjazd uczniów poprzedzony jest licznymi przygotowaniami. W dniu 24 lutego 2022 r. - Bożena Pikora , nauczyciel geografii i geografii turystycznej oraz osoba, która posiada doświadczenie w wyjazdach z młodzieżą na zagraniczne praktyki zawodowe, przeprowadziła przygotowanie kulturowe dla 14 wyjeżdżających uczniów.  Tematyka zajęć obejmowała:

 • podstawowe  zwroty grzecznościowe w języku hiszpańskim,
 • geografię i historię Hiszpanii, a w szczególności Katalonii,
 • tradycje i zwyczaje,
 • kuchnię hiszpańską,
 • komunikację środkami transportu po Barcelonie,
 • atrakcje turystyczne Barcelony,
 • zasady pracy w zespole międzynarodowym,
 • bezpieczeństwo w podróży i miejscu pobytu uczniów.

Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań  dotyczących wszelkich wątpliwości związanych z wyjazdem w formie pisemnej. Prowadząca odpowiedziała na wszystkie pytania, tym samym zaspakajając potrzeby i ciekawość wyjeżdżających.

Opracowała : Bożena Pikora

Utworzony 2022-03-02 00:23:20 przez Aktualności Aktualności.
Konkurs fotograficzny „Najbliższa okolica w obiektywie”

 Zapraszamy chętnych uczniów do udziału w konkursie fotograficznym „Najbliższa okolica w obiektywie”. Celem konkursu jest promowanie piękna naszej najbliższej okolicy, poszerzanie wiedzy turystycznej oraz zainteresowanie przyrodą  i kulturą.

Szczegóły i regulamin dostpne są w LINKU

Utworzony 2022-03-02 00:16:26 przez Aktualności Aktualności. Ostatnio modyfikowany 2022-03-02 00:17:15 przez Aktualności Aktualności.
AKREDYTACJA ERSMUSA W ZESPOLE SZKÓŁ NR1 im. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wnioskowania o przyznanie Akredytacji w ramach uproszczonej procedury - jednorazowo na całą edycję programu. Edycja programu obejmuje lata 2021 - 2027. „Skłodowska” jako jedyna szkoła powiatu wyszkowskiego i jedna z 433 szkół w Polsce otrzymała  uproszczony dostęp do możliwości uzyskiwania dofinansowania w ramach Akcji KA1 - Mobilność Edukacyjna w sektorze - Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Warunkiem uzyskania Akredytacji było opracowanie wniosku i pomyślne jego przejście - zaakceptowanie przez Narodową Agencję Programu Erasmus. Autorem wniosku jest nauczyciel geografii - Bożena Pikora. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus+, jest to rodzaj „biletu wstępu do programu”.
W ramach tego wsparcia  około 150 uczniów klas Technikum wyjedzie na zagraniczne praktyki zawodowe, 36 nauczycieli weźmie udział w zagranicznym doskonaleniu zawodowym lub będzie pełnić rolę opiekuna młodzieży podczas zagranicznych staży. Zagraniczne kształcenie będzie miało miejsce w Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii oraz u nowych partnerów. Każdego roku beneficjenci wypełniają wniosek kosztowy na zagraniczne kształcenie i doskonalenie. Pierwsze  dofinansowanie organizacjom akredytowanym, które złożyły wnioski o budżet w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ (KA121-VET) w terminie do 18 maja 2021 r. zostało już przyznane. Skłodowska otrzymała je w kwocie 55 048 Euro. Realizacja działań przesuwa się w czasie ze względu na istniejącą pandemię COVID - 19.
Koordynatorem wyjazdów zagranicznych w ramach Akredytacji jest wicedyrektor szkoły- Elżbieta Mańko. Nad całością prac czuwa dyrektor szkoły - Marian Popławski.
W najbliższym czasie, bo już 7 marca 2022 roku rozpocznie się już ostatnia mobilność w ramach projektu „ Z Erasmusem po rozwój zawodowy”. Na zagraniczną praktykę wyjadą uczniowie klas trzecich - Technikum żywienia i usług gastronomicznych, Technikum organizacji turystyki, Technikum budownictwa. Staż będzie realizowany w Barcelonie.

Opracowała: Bożena Pikora

Utworzony 2022-02-21 12:30:52 przez Aktualności Aktualności.
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

„Bądź z serca pozdrowiona,
Ojczysta święta mowo!
Niby łańcuchem złotym
Wiąże nas twoje słowo.
(...)
Tyś nasza twierdza, tarcza,
Opieka i obrona,
Ojczysta święta mowo,
Bądź z serca pozdrowiona !”

Leopold Staff „Mowa ojczysta”
 

 

Pragniemy, by piękne i mądre słowa Leopolda Staffa przyświecały obchodom Dnia Języka Polskiego w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie, które odbywają się co roku w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego to cykliczne święto obchodzone 21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku.
Według tej organizacji niemal połowa z 6 tysięcy języków świata jest zagrożona wymarciem w ciągu 2-3 pokoleń. Od 1950 r. przestało istnieć 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma chronić różnorodność językową traktowaną jako wyjątkowe dziedzictwo kulturowe. Dzień ten upamiętnia pięciu studentów z uniwersytetu w Dhace w Bangladeszu, którzy w 1952 roku zginęli podczas demonstracji, domagając się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.
Przesłanie dla Polaków jest jedno – dbajmy o swój, najpiękniejszy na świecie, język ojczysty. „Pielęgnujmy i szanujmy język rodzimy nie tylko od święta, ale na co dzień ze względu na jego bogactwo, różnorodność i piękno. Bądźmy świadomymi użytkownikami języka ojczystego!”

Nauczyciele języka polskiego

Utworzony 2022-02-20 20:09:00 przez Aktualności Aktualności.
„Dzień Babci i Dziadka”

21.01.2022r. nasi uczniowie wraz z opiekunami wyjechali do Łodzi, by wziąć udział w uroczystym podsumowaniu XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”.

Gala Laureatów tych edycji odbyła się w auli XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Podczas uroczystości honorową rolę Babci i Dziadka pełnili: Anna Maria Wesołowska - polska prawniczka, sędzia w stanie spoczynku, osobowość telewizyjna oraz Tadeusz Morawski -działacz społeczny, lekarz weterynarii. Oprawę muzyczną uroczystości przygotowali uczniowie szkoły muzycznej w Łodzi.
Na Konkurs Plastyczny przysłano 157 pięknie wykonanych różnymi technikami bukietów kwiatów.   Nasi uczniowie w swojej grupie wiekowej zdobyli:
II nagrodę – Weronika Rudnik (III TCg) ; opiekun - Marzanna Siemienowska
III nagrodę – Weronika Jadacka (III LPp); opiekun - Katarzyna Sawicka
Wyróżnienie otrzymała:
- Angelika Koziatek ; opiekun - Sylwia Wojciechowska

Na Konkurs Literacki – przysłano 101 wzruszających wierszy, przepojonych miłością do swoich kochanych Babć i Dziadków.
W kategorii szkół ponadpodstawowych III nagrodę uzyskała - AMELIA SKONECZNA (klasa I TA) za wiersz pt. „Bezpowrotnie odleciałeś (do Dziadka)”;  nauczyciel prowadzący – Sylwia Wojciechowska
Wyróżnienia przyznano:
SZYMONOWI  GODLEŚ (klasa II TBp) za wiersz pt. „Wielka miłość w małych chwilach”; nauczyciel prowadzący – Karina Gnatkowska
JULII WÓJCIK (III LPp) za wiersz pt. „Kwiaty”; nauczyciel prowadzący – Katarzyna Sawicka

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy, by mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Zdjęcia w Galerii

Utworzony 2022-02-20 19:56:09 przez Aktualności Aktualności.
GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.