Dzisiaj jest .

Szkoła Kluczowych Kompetencji

Od 1 wrzeŚnia 2009 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie rozpoczęto realizację autorskich programów nauczania opracowanych w ramach projektu

 

"SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI".

Program rozwijania umiejętnoŚci uczniów szkół Polski Wschodniej"

 

Projekt finansowany jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet II. Wysoka jakoŚć systemu oŚwiaty: Działanie 3.3 Poprawa jakoŚci kształcenia: Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treŚci i metod kształcenia.

Liderem Projektu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, zaŚ Partnerami: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Wyższa Szkoła Biznesu im. bpa Jana Chrapka w Radomiu, Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza w Sandomierzu.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępnoŚci do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym oraz szkół policealnych w Polsce Wschodniej.

Autorskie programy nauczania uwzględniają kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie nauczania: przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, przedsiębiorczoŚci.

W Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie realizowane są one w następujących klasach:

  • I TB - kompetencje informatyczne
  • I TG -kompetencje matematyczne
  • - języki obce
  • przedsiębiorczoŚć
Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymają możliwoŚć uczestniczenia w działaniach, które w niestandardowy sposób podniosą poziom kształcenia i zwiększą szansę na osiągnięcie zawodowego sukcesu.

Strona projektu: www.kluczowe-kompetencje.pl

 

 

 

1
GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.