Dzisiaj jest .

Przygotowanie do stażu w Wielkiej Brytanii

Kolejnym atrakcyjnym projektem, który realizuje ZS nr1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie jest projekt VETPRO,  skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej, turystycznej i hotelarskiej  i osób zarządzających szkołą i szkolnictwem zawodowym oraz pracodawców. Jest to projekt w ramach programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie” i nosi tytuł: „Międzynarodowy proces dydaktyczny w dobie reformy kształcenia zawodowego”
Partnerem w Projekcie jest firma Azzurra Societa Coooperativa Sociale w Spoleto we Włoszech, z którą współpraca trwa nieprzerwanie od 3 lat, a jej dotychczasowym efektem były 2 wspólne projekty, jeden na wizytę przygotowawczą zaś drugi - na staż uczniów kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej. Tym razem swoje kompetencje zarówno zawodowe, językowe jak i osobiste będą podnosić nauczyciele.

 Celem głównym projektu jest wymiana i transfer innowacji w dziedzinie kształcenia zawodowego oraz uwzględnienie w opracowywanych programach nauczania i wychowania treści związanych z przygotowaniem młodzieży do funkcjonowania na europejskim rynku pracy. Celami szczegółowymi projektu są: nadanie pracy dydaktycznej w szkole technicznej europejskiego wymiaru kształcenia, uzupełnienie własnego warsztatu pracy o metody stosowane u partnera włoskiego oraz transfer dobrej praktyki.
Wyjazd 10 – osobowej grupy beneficjentów,  wyłonionej na drodze rekrutacji, zakłada  wymianę doświadczeń w zakresie kształtowania kompetencji europejskiego modelu nauczyciela w dziedzinie kształcenia praktycznego. W tym celu uczestnicy odbędą szereg profesjonalnych wizyt w różnego typu firmach/organizacjach branżowych oraz tematycznych wykładów i seminariów, podczas których będą mieli możliwość zdobycia głębszej wiedzy na temat sektora, z którym są związani zawodowo. Poznają włoski system oświaty, programy nauczania, organizację kształcenia zawodowego. W programie wyjazdu przewidziane są również wycieczki dydaktyczne i krajoznawcze oraz warsztaty kulinarne.
Rezultatami projektu będą: rozwój osobisty i zawodowy uczestników projektu, adaptacja najlepszych praktyk oraz transfer wiedzy poprzez publikację raportów końcowych z wizyty zaś potwierdzeniem uczestnictwa – certyfikaty, w tym niezwykle cenny dokument - Europass Mobility. Beneficjenci, w ramach przygotowania do wyjazdu, odbędą kurs języka angielskiego oraz przejdą szkolenie kulturowe, mające na celu poznanie kultury, geografii i historii Włoch ze szczególnym naciskiem na Spoleto i Umbrię Wyjazd do Włoch zaplanowany jest na 30 czerwca, zaś powrót na 6 lipca 2014r.
Skłodowska to szkoła, która nieustannie dba o wzbogacenie i unowocześnienie oferty kształcenia i reaguje w tym zakresie na zmieniające się potrzeby rynku pracy, co możliwe jest tylko dzięki podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz zdobywaniu przez nich nowych doświadczeń, czego przykładem jest udział w tym projekcie oraz aplikowanie do kolejnych, które obecnie czekają na ocenę narodowej Agencji.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału i życzymy powodzenia.

1
GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.