Dzisiaj jest .
Aktualności › W POSZUKIWANIU TRADYCJI - DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE W TURYSTYCE

W dniach 25-27 października 2023r w Uniejowie odbyła się IX Ogólnopolska konferencja naukowo- dydaktyczna dla nauczycieli - „ W poszukiwaniu tradycji – dziedzictwo niematerialne w turystyce”. Organizatorem konferencji był Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Uniwersytetu Łódzkiego. W konferencji wzięły udział nauczycielki Zespołu Szkół Nr1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie – Joanna Borkowska – Sergiejuk i Bożena Pikora, uczące w Technikum Organizacji Turystyki i przygotowujące uczniów do Olimpiady Wiedzy o Turystyce.

Pretekstem do podjęcia takiego zagadnienia są obchodzone w 2023 r. dwa jubileusze: 20-lecia przyjęcia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

 

Program konferencji obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 Tematyka zajęć teoretycznych dotyczyła następujących zagadnień:

        Niematerialne dziedzictwo kulturowe – czym jest i co stanowi o jego trwałości?

        Czy niematerialne da się skategoryzować?

        Dywany kwiatowe w Spycimierzu – droga do UNESCO.

        Dziedzictwo niematerialne jako element oferty turystycznej.

        Dobre praktyki w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przykłady ze świata.

        Przestrzeń kulturowa dziedzictwa niematerialnego a organizacja przestrzeni turystycznej.

        Turystyka a ochrona i promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Zajęcia były prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego i naukowców współpracujących z uczelnią.

Zajęcia praktyczne miały postać warsztatów w Spycimierzu, gdzie poznano „Centrum Spycimierskie Boże Ciało”, w trakcie spotkania z dyrektorem tego ośrodka – dr Jędrzejem Kałużnym. W Remizie OSP odbyło się spotkanie z członkami Stowarzyszenia „Boże Ciało Spycimierz” i członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich. W trakcie spotkania poznano tradycję układania kwietnych dywanów na Boże Ciało, drogę wpisu tego wydarzenia na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa, formy współpracy w tym zakresie z przedstawicielami Włoch, Hiszpanii, Meksyku. Zadanie grupowe polegało na ułożenie fragmentu kwietnego dywanu z bibuły oraz udzielenie informacji dotyczących znaczenia tego wydarzenia w życiu mieszkańców , korzyści dla społeczności lokalnej i krajowej oraz sposobów promocji. Następnie uczestnicy podzieleni na zespoły 4- osobowe wzięli udział w grze terenowej po Spycimierzu.

Drugi blok zajęć terenowych dotyczył walorów turystycznych Uniejowa. W tym celu uczestnicy konferencji spotkali się z lokalnym przewodnikiem, który zaprezentował walory turystyczne miasta. Zwiedzanie Uniejowa rozpoczęto od poznania Zamku, jego historii i obecnie pełnionej funkcji. Następnie poznano powody, historię powstania i funkcjonowanie PGK „ Termy Uniejów”. Podczas spaceru bulwarami Warty poznano zagospodarowanie nabrzeża rzeki i wykorzystanie jej do celów turystycznych i gospodarczych, np. nadrzeczne winnice. Dalsza część wycieczki prowadziła na rynek miasta i do Kolegiaty Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

 Wartością dodaną konferencji są kontakty z uczestnikami z wszystkich regionów Polski, wymiana doświadczeń zawodowych, poznanie ciekawych propozycji działań rozwijających wiedzę i umiejętności uczniów.

 Uczestnicy konferencji pragną podziękować p. dyrektorowi Marianowi Popławskiemu za sfinansowanie udziału w konferencji i możliwość podniesienia wiedzy i umiejętności w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.