Dzisiaj jest .
Aktualności › Ogólnopolski projekt edukacyjny

"TRADYCYJNY SAD" to ogólnopolski projekt edukacyjny. Organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Przedsięwzięciu patronują: Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie. Realizowany jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Przez wieki Polska była potęgą sadowniczą opartą o drzewa dawnych odmian. Głównie jabłonie były wszechobecnym elementem krajobrazu i stanowiły podstawę zaopatrzenia rodzinnych gospodarstw. Stare odmiany funkcjonowały we wszystkich regionach Polski i były doskonale przystosowane do panujących tam warunków. W ostatnich 50 latach wyginęło 80% zasobów starych drzew owocowych. Powstały nowe „przemysłowe” odmiany, które zostały przystosowane do zwiększonej produktywności (wcześniej i silniej owocujące, o zwiększonej gęstości sadzenia ze względu na małe rozmiary).

Projekt adresowany jest dwutorowo:

  • do młodych ludzi, ponieważ wiedza na temat umiejętnej uprawy i walorów zdrowotnych owoców z drzew tradycyjnych odmian jest potrzebna wśród młodego pokolenia, aby umiało zapewnić sobie wartościowe pożywienie w przyszłości,
  • szerokiego społeczeństwa, ponieważ obecnie pracujące osoby mogą podjąć decyzję o założeniu sadu przydomowego złożonego ze starych odmian.

Działania prowadzone w ramach  projektu pozwolą upowszechnić wiedzę na temat tradycyjnych odmian i pomogą przywrócić je na dawne, właściwe sobie miejsce.

Celem jest szeroko pojęta edukacja – nie tylko na temat tradycyjnych odmian, ale również ekologicznego sposobu pielęgnacji drzew niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko. Projekt ma za zadanie zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian czereśni oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.
 

Projekt ma charakter międzyszkolnej rywalizacji. Z Zespołu Szkół Nr1im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie  zgłoszono zespół składający się z 6 uczennic klasy I Liceum Ogólnokształcącego o profilu społeczno - przyrodniczym . Są to : Aleksandra Górecka, Ewelina Melion, Daria Mróz, Aleksandra Sokołowska, Karolina Wróbel, Anna Zdunek. Opiekunem zespołu projektowego jest nauczyciel geografii - Bożena Pikora
Komunikacja z zespołami  odbywa się  poprzez platformę internetową, gdzie zamieszczone są wszelkie informacje dotyczące organizacji konkursu: opis zadań do wykonania, regulamin, terminarz, formularze raportów, szeroka baza wiedzy wspierającej realizację zadań konkursowych, itp. https://www.tradycyjnysad.pl/index.php?m=op

Tematem przewodnim projektu jest zdobycie wiedzy nt. starych odmian drzew owocowych, szeroka promocja tej wiedzy oraz założenie mini sadu złożonego z tradycyjnych odmian drzew sadowniczych sadzonych w sposób swobodny (w czwartej edycji są to czereśnie), zlokalizowanego na ogólnodostępnym terenie.

Projekt jest podzielony na dwa główne etapy. Udział w konkursie polega na wypełnieniu zadań przewidzianych w obu etapach łącznie. Dodatkowo można również wziąć udział w etapie nieobowiązkowym, jakim jest tworzenie Pomologicznej Mapy Polski.
Najlepsze 150 zespołów, które w prawidłowy sposób wypełnią zadania pierwszego etapu otrzymają grant, z którego sfinansowane zostaną zestawy startowe roślin sadowniczych oraz konieczne materiały wspierające proces założenia mini sadu.

Zadania Zespołu Projektowego w I etapie, to:

  • zdobycie wiedzy na temat sadownictwa oraz starych odmian drzew owocowych, w szczególności czereśni;
  • pozyskanie sojuszników w postaci sadowników chroniących drzewa metodami naturalnymi;wybór zestawu tradycyjnych odmian czereśni charakterystycznych dla regionu;
  • wykonanie prac przygotowawczych do założenia sadu tj. znalezienie terenu i ustalenie form współużytkowania tego terenu;
  • ustalenie optymalnych zabiegów agrotechnicznych w oparciu o analizę wybranego siedliska;
  • nakreślenie  planu i przygotowanie kosztorysu wydatków związanych z założeniem mini sadu;
  • przygotowanie apelu lub wideokonferencji na temat mini sadu w celu promocji planowanej inicjatywy wśród młodzieży szkolnej oraz zdobycia wolontariuszy (uczniów, rodziców, nauczycieli) do pomocy;

Etap II nosi tytuł  "SADZIMY SAD". Jest to etap praktycznego sadowniczego działania w oparciu o przygotowany wcześniej plan wraz z prowadzeniem aktywnej akcji promocyjnej projektu.
Unikalnym materiałem edukacyjnym  jest poradnik z zakresu podstawowej wiedzy sadowniczej "Od laika do sadownika", który pozwala na stworzenie mini sadu osobom niemającym doświadczenia w sprawach ogrodniczych.

Zarejestrowani uczestnicy konkursu realizują zadania konkursowe, z których sporządzają raporty, według terminarza zamieszczonego na stronie konkursu.Raporty wypełniane są w Panelu Uczniowskim, ale do oceny przesyłane są wyłącznie z Panelu Opiekuna. Nadesłane prace oceniane są przez zespół niezależnych sędziów.
W konkursie przewidziane są granty o wartości do 200 zł dla 150 zespołów, których raporty z realizacji pierwszego etapu zostaną najlepiej ocenione. Otrzymanie grantu uwarunkowane jest określeniem zapotrzebowania rzeczowego wraz z przewidywanymi kosztami. Granty zostaną przekazane na konto szkoły, z którego pochodzi Zespół. Pula przeznaczona na granty to 30 000 zł.
Dla najlepszych zespołów przewidziano drobne nagrody rzeczowe. Przyznawane będą za każdy etap po zakończeniu całego projektu. Pula nagród to 10 000 zł.

Działania prowadzone w tym konkursie mają charakter projektowy i uczą zasad realizowania zadań grupowych oraz pozwalają na zbudowanie bardziej partnerskiej relacji między uczniami i opiekunami zespołów konkursowych w szkole. Nauczyciel monitoruje pracę zespołu uczniowskiego nie ingerując nadmiernie w koordynację projektu przez uczniów. Czuwa nad ich pracą i udziela pomocy merytorycznej, a także technicznej. Taki sposób wspomagania realizacji projektu przez uczniów pozwala przełamać pewną „rutynę” w pracy z klasą i przynosi dużą satysfakcję zarówno uczniom, jak i opiekunowi szkolnego zespołu uczniowskiego.

W kolejnych wpisach poinformujemy o dalszych wynikach naszej pracy.

Opracowała : Bożena Pikora

 

GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.