Dzisiaj jest .

Zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem ICT w ramach projektu „Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego” prowadzone były w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie w okresie 5.01.2019r. – 09.03.2019r. w wymiarze 30 godzin. Wsparciem objęte zostały dwie grupy uczniów:

 

Gr. 1 – 10 uczniów  z klasy III Liceum Ogólnokształcącego Prawno – Administracyjnego (2 chłopców i 8 dziewcząt)prowadzący: Lubow Adamska

 

 

Gr. 2 – 10 uczniów  z klasy III Liceum Ogólnokształcącego Prawno – Administracyjnego (4 chłopców i 6 dziewcząt)prowadzący: Lubow Adamska

 

Głównym celem zajęć było rozwijanie kompetencji kluczowych z języka angielskiego, rozszerzanie możliwości edukacyjnych poprzez połączenie ICT z językiem obcym oraz wyrównanie szans uczniów w procesie uczenia się języka angielskiego. Na zajęciach uczniowie kształtowały umiejętności rozumienia, wyrażania i interpretowania myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie, przygotowywały się do posługiwania się językiem angielskim w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego, przyzwyczajały się do samodzielnego uczenia się, systematyczności, pracowitości i wytrwałości. Zajęcia były okazją nie tylko do pogłębienia wiedzy, ale także do usystematyzowania i uzupełnienia poznanych na lekcjach wiadomości. Wykonanie zadań typu maturalnego: odbiór tekstów pisanych i ze słuchu - wybór wielokrotny, dobieranie nagłówków, zadania typu Prawda/Fałsz – były szczególnie popularne. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności i uzupełnić braki w prowadzeniu rozmów sterowanych, opisywaniu ilustracji, wyborze i uzasadnieniu wyboru i odrzucania ilustracji oraz odpowiedzi na pytania.

Zakres materiału, sposób przekazywania wiedzy i rytm pracy prowadząca zajęcia dostosowywała do uczestników zajęć i ich możliwości intelektualnych. Metody szkolenia i panująca atmosfera sprzyjały aktywnej pracy uczniów.

Uczniowie, podczas zajęć, na bieżąco wymieniali się swoimi spostrzeżeniami, uwagami i wątpliwościami z nauczycielem. Byli kulturalni, zdyscyplinowani, chętni do komunikacji w języku angielskim oraz wzajemnej życzliwej pomocy poprzez wspólną pracę w grupach, co sprzyjało integracji uczestników zajęć.

 

1 1 2 3 4

GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest

Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.