Dzisiaj jest .
Aktualności › Oferta wypoczynku letniego - KSPS

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Warszawie postanowiło wznowić organizację turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych połączonych z różnymi formami edukacji dla uczniów działających w samorządzie uczniowskim i redagujących gazetki szkolne.
Zgodnie ze statutem każdej szkoły działa w niej samorząd uczniowski. W większości szkół redagowane są przez uczniów gazetki szkolne.
Wiemy dobrze, jak wiele wysiłku wkładają uczniowie i ich opiekunowie, aby efekty ich społecznej pracy były pożyteczne i docenione przez społeczność szkolną. Chcemy im pomóc w wypełnianiu praw i obowiązków wynikających z powierzonych im funkcji, wzbogacić ich wiedzę, a także nagrodzić za to, co już dobrego zrobili w swojej szkole i środowisku pozaszkolnym.
Uważamy, że znakomitą okazją byłoby ich uczestnictwo w przygotowywanych przez nas nad polskim morzem warsztatach tematycznych połączonych z różnymi formami edukacji, kulturalnej rozrywki, sportu i rekreacji, krajoznawstwa, turystyki.

I. Dla uczniów pracujących w samorządzie uczniowskim przygotowujemy warsztaty  pn. „Inspiracje do działań samorządu uczniowskiego”.
Warsztaty te odbędą się w 2-ch grupach (szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe)
w OW Hutnik w Jastrzębiej Górze w terminie 29.06-12.07.2018.

II. Dla uczniów redagujących gazetki szkolne przygotowujemy warsztaty
pn. „Warsztat profesjonalnego dziennikarza”.
Warsztaty te odbędą się także w 2-ch grupach wiekowych
w OW Słowiniec w Łebie w terminie 28.07-10.08.2018.

Zapewniamy na obydwu warsztatach:

- dobre warunki bytowe, zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, domowe
wyżywienie (5 posiłków).
- całodobową opiekę medyczną, bezpieczeństwo, ubezpieczenie
- profesjonalną kadrę pedagogiczną, edukatorów, instruktorów, a także ratowników do nauki pływania w morzu
- bogaty program merytoryczny, prozdrowotny, edukacyjno-wychowawczy, kulturalno-rozrywkowy, krajoznawczo-turystyczny
- atrakcyjne i pożyteczne dla wszechstronnego rozwoju ucznia formy realizacji programu
- materiały na potrzeby zajęć samorządowych, dziennikarskich
- aktywne formy wypoczynku (gimnastyka poranna, ścieżki zdrowia, wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe)
- dyplomy ukończenia warsztatów oraz nagrody książkowe i inne rzeczowe dla zwycięzców olimpiad, konkursów, quizów, rozgrywek sportowych i innych zajęć programowych na turnusie
- dowiezienie i przywiezienie autokarem z miejsc uzgodnionych wcześniej z rodzicami uczestników w zależności od liczby uczniów zakwalifikowanych na dany turnus z poszczególnych województw.

Postarajmy się razem, aby z Państwa szkoły kilku uczniów mogło skorzystać z tej szansy, jaką tworzymy dla wzbogacenia ich wiedzy, wszechstronnego rozwoju i bezpiecznego, aktywnego wypoczynku w okresie tegorocznych wakacji.
Ogólny koszt pobytu jednego ucznia wyniesie 1450,00 zł. Nasze Stowarzyszenie postara się dofinansować każdego ucznia kwotą 200,00 zł. Sądzimy, że Rada Rodziców także dofinansuje ich pobyt ze swoich środków lub poszuka sponsora. Chcielibyśmy, aby odpłatność rodziców była jak najniższa, gdyż jest to forma nagrody dla ich dziecka, które chce swój czas i umiejętności przeznaczyć dla dobra społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

Sposób rekrutacji i warunki uczestnictwa:

  1. Poinformowanie jak najszybciej naszego Stowarzyszenia e-mailem : ajaniak.ksps@wp.pl;tel: 22 622 70 16 lub 509 638 419 o liczbie uczniów, którzy będą uczestniczyli w w/w warsztatach i podanie osoby do dalszych kontaktów. Będzie obowiązywała kolejność zgłoszeń, gdyż w każdym z turnusów mamy tylko po 50 miejsc.
  2. Przysłanie w terminie do 30.04.2018 kart kwalifikacyjnych uczniów na adres :
    KSPS, 00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 140.
  3. Wpłacenie w terminie do 1.05.2018 zaliczki w kwocie 500,00 zł za każdego ucznia skierowanego na jeden z tych warsztatów. Nr rachunku bankowego : 19 1020 1097 0000 7102 0094 0015
  4. Zakwalifikowanym uczestnikom na wybrane przez nich warsztaty prześlemy szczegółowy program na podany przez nich adres mailowy.
  5. Szczegółowych informacji związanych z wpłatą pozostałej kwoty za udział w warsztatach udziela Biuro KSPS – tel.: 22 622 70 16.

Pozostałe informacje na stronie Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.Galeria
Ostatnio dodane:
photo_newest
Najczęściej oglądane:
photo_star


Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.