Dzisiaj jest .

Informacje o kwalifikacjach w Technikum Budowlanym


Zaproszenie na wydarzenie

Informacje o kwalifikacjach w Technikum Budowlanym

W naszym Technikum mamy następujące kwalifikacje:

  • Kwalifikacja B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
     
  • Kwalifikacja B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
     
  • Kwalifikacja B.30 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Każdy egzamin z kwalifikacji jest podzielony na dwie części; pisemną i praktyczną.

Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i ma formę testu składającego się z 40 pytań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna, aby zdać egzamin należy uzyskać 20 poprawnych odpowiedzi co stanowi 50% z 40 pytań.

Część praktyczna egzaminu trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut, czas trwania ustalany jest przez CKE dla konkretnej kwalifikacji. Ta część będzie polegała na wykonaniu zadania egzaminacyjnego w formie testu praktycznego. Egzamin będzie zdany jeśli uczeń wykona zadanie
i uzyska  co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez komisję okręgową. Osoba, która zdała egzaminy
z zakresu wszystkich kwalifikacji  wyodrębnionych w danym zawodzie, w naszym przypadku  będą trzy
(B.18, B.30, B.33) oraz uzyskała poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE w zawodzie, wydany przez komisję okręgową.

1
GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.