Dzisiaj jest .

Podsumowanie roku 2017 w projekcie: "Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego"

W 2017 roku w ramach projektu Powiatu Wyszkowskiego pn. „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałanie 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów”, na terenie województwa mazowieckiego, powiatu wyszkowskiego 105 uczniów (58 kobiet i 47 mężczyzn) z Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie zdobywało doświadczenia zawodowe. 58 uczniów (38 kobiet i 20 mężczyzn) uczestniczyło w stażach zawodowych w zawodach:

 

  • technik hotelarstwa - 11 uczniów/uczennic (10 K i 1 M);
  • technik żywienia i usług gastronomicznych - 27 uczniów/uczennic (23 K i 4 M);
  • technik budownictwa - 10 uczniów/uczennic (4 K i 6 M);
  • technik cyfrowych procesów graficznych - 10 uczniów/uczennic (1 K i 9 M).

Uczniowie za wykonaną pracę otrzymali stypendium stażowe w wysokości 2 400,00 PLN (przy stażu 150 h).

 

       Młodzież  ZS Nr 1 wzięła także udział w zajęciach z kompetencji miękkich i zajęciach specjalistycznych. Uczniowie/uczennice mogli poznać swoją osobowość, dokonać analizy własnego stylu zachowania w grupie, poznali procesy skutecznego i pozytywnego komunikowania się poprzez udział w „Treningu kompetencji interpersonalnych”. Mieli możliwość wskazania swoich zainteresowań, zdolności, określenia cech charakteru i systemu wartości, uczestnicząc w zajęciach „Autorozwój jak wykorzystać swój potencjał
w planowaniu kariery zawodowej”.

       W ramach warsztatów: „Umiejętność autoprezentacji”, „Radzenie sobie ze stresem”, „Kultura zawodu savoir vivre”,  rozwinęli umiejętności publicznego prezentowania pomysłów i przekonań, przygotowania i przeprowadzenia prezentacji tak, aby osiągnąć zamierzony cel. Nauczyli się jak redukować stres, radzić sobie w sytuacjach konfliktowych i trudnych. Poszerzyli wiedzę związaną z zastosowaniem zasad etykiety biznesu jako fundamentu zawodowych kompetencji.

         Uczniowie i uczennice zakładali własne przedsiębiorstwa i prowadzili je w ramach zajęć „Prowadzenie przedsiębiorstw”. Inna grupa uczestników/uczestniczek projektu zdobywała wiedzę o mechanizmach działania giełdy papierów wartościowych oraz uczyła się jak inwestować na giełdzie - „Prowadzenie gry giełdowej”.
Z pasją i zaangażowaniem młodzież rozwijała umiejętności przygotowywania potraw zdrowych i narodowych, poznawała tajniki kuchni włoskiej. Uczniowie zapoznali się z systemem HACCP oraz poznali przebieg procesu produkcyjnego i obrotu żywnością.

 

        Uczestnicy i uczestniczki kursów: „Komputerowe przedmiarowanie robót budowlanych”
i „Kosztorysowanie w programie Norma PRO” poszerzyli wiedzę z zakresu sporządzania przedmiarów robót i zasad opracowania kosztorysów inwestorskich i ofertowych przy efektywnym wykorzystaniu programu do kosztorysowania.

        22 listopada 2017r. grupa 25 uczniów/uczennic uczestniczyła w warsztatach na temat „Otrzymywanie i właściwości wybranych związków organicznych” na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Uczniowie w pracowni chemii organicznej, podczas samodzielnie przeprowadzanych ćwiczeń laboratoryjnych, otrzymywali określone związki organiczne oraz badali ich właściwości. Metodą chromatografii cienkowarstwowej dokonywali analizy mieszaniny reakcyjnej. Dzięki warsztatom uczniowie mieli możliwość  praktycznej weryfikacji wiedzy nabytej na zajęciach szkolnych.

        Uczestnicy projektu zgodnie stwierdzili, iż ich samoocena odnośnie motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych  i wiary we własne możliwości zdecydowanie wzrosła.

1
GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.