Dzisiaj jest .

Biznes odpowiedzialny społecznie

CSR – społeczna odpowiedzialność w firmie – wiąże się z wprowadzeniem nowych standardów w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym organizacji. CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, klientami, akcjonariuszami, dostawcami społecznością lokalną). Jest koncepcją zrównoważonego biznesu, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w procesie zarządzania uwzględniają nie tylko aspekty ekonomiczne, ale podejmują również działania w interesie społecznym i ekologicznym. Tzw. Odpowiedzialne Praktyki nie oznaczają jedynie spełniania wszystkich formalnych i prawnych, ale także zwrócenie większej uwagi i energii firmy na zasoby ludzkie, relacje z pracownikami, kontrahentami i klientami oraz ochronę środowiska.

Aktualna definicja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw to świadome oddziaływanie przedsiębiorstwa na strategiczne grupy interesariuszy, zmierzające do realizacji ich potrzeb i oczekiwań.

Według Komisji Europejskiej natomiast, CSR to „koncepcja, zgodnie, z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochrony środowiska w swoich strategiach działań narybku, a także w stosunkach z różnymi grupami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym znaczy oprócz spełniania wymogów formalnych także inwestowanie w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, relację z interesariuszami.”

Niektóre z wymiarów powyższej definicji są szczególnie godne uwagi:

 • Firmy: – koncepcja odnosi się do wszystkich przedsiębiorstw, nie tylko do dużych.
 • Integracja: społeczna odpowiedzialność nie jest działaniem dodatkowym. Musi być częścią ogólnej strategii działania.

Norma ISO 26000 wyróżnia następujące obszary społecznej odpowiedzialności biznesu:

 • ład organizacyjny
 • praktyki z zakresu pracy (stosunki pracy)
 • środowisko
 • uczciwe praktyki operacyjne
 • zagadnienia konsumenckie
 • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
 1. Ład organizacyjny w skład czego wchodzi – zgodność z prawem, rozliczalność, transparentność, zasady etyczne, rozpoznanie interesariuszy.
 2. Prawa Czlowieka – prawa cywilne i polityczne, prawa społeczne, ekonomiczne i kulturowe, grupy szczególnie wrażliwe, podstawy prawa w pracy.
 3. Praktyki z zakresu pracy (stosunki pracy) – zatrudnianie i stosunki pracy, warunki pracy, opieka społeczna, dialog społeczny/pracowniczy, BHP w pracy, rozwój kapitału ludzkiego.
 4. Środowisko (środowisko naturalne) – zapobieganie zanieczyszczeniom, zmiany klimatu – ograniczanie i adaptacja, ochrona i naprawa szkód w środowisku.
 5. Uczciwe praktyki operacyjne – zapobieganie defraudacji i korupcji, odpowiedzialne zaangażowanie polityczne, uczciwa konkurencja, wspieranie odpowiedzialności społecznej w łańcuchu dostaw, poszanowanie praw własności.
 6. Zagrania konsumenckie – odpowiedzialny marketing, informacje o produktach, zasady sprzedaży, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, zapewnienie i rozwój wyrobów i usług pozytywnie oddziałujących na społeczeństwo i środowisko, wsparcie, serwis i rozpatrywanie reklamacji, ochrona i bezpieczeństwo danych klientów, dostęp do wyborów i usług, zrównoważona konsumpcja, edukacja i świadomość.
 7. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej – zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności, m.in. o obszarze zdrowia, kultury, edukacji.
1
GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.