Dzisiaj jest .


Zaproszenie na wydarzenie

Geografia Polski z CLIL – integracja geografii z językiem angielskim" w Zespole Szkół

Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie, w wymiarze 32 godzin, odbywały się

w okresie od 01.10. 2018r. do 11.12.2018r. W zajęciach uczestniczyło 12 uczniów ( w tym 6 dziewcząt i 6 chłopców) z klas II i III Liceum Ogólnokształcącego o profilu społeczno – przyrodniczym, klas II i III Technikum Budownictwa i klasy II Technikum Obsługi Turystycznej.

   Głównym celem zajęć było poznanie warunków przyrodniczych Polski z wykorzystaniem języka angielskiego. Do osiągnięcia tego celu wykorzystano głównie zasoby pracowni geograficznej w zakresie geografii Polski ( mapy ścienne ogólno geograficzne i tematyczne, atlasy geograficzne, plansze), zasoby  Internetu, słowniki polsko - angielskie, materiały w postaci druków zadań oraz   wyjścia nad rzekę Bug i do lasów okolic Wyszkowa. Uczniowie w trakcie zajęć poznali główne  cechy środowiska geograficznego Polski w języku polskim

i języku angielskim. Na każdych zajęciach poznawali słownictwo w języku angielskim opisujące podstawowe elementy krajobrazu Polski.  Uczestnicy w trakcie zajęć przełamali barierę nieśmiałości mówienia o środowisku Polski wykorzystując język angielski. Przekonali się, że tego rodzaju zajęcia są urozmaiceniem nauczania geografii i doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Dodatkowym atutem zajęć było wyjście poza salę lekcyjną, gdzie o otaczającym ich środowisku mogli mówić posługując się słownictwem angielskim. W trakcie zajęć uczniowie stworzyli słownik polsko - angielski podstawowych terminów geograficznych oraz opis Polski i Warszawy.

Zajęcia miały charakter ćwiczeniowy, w niewielkim stopniu wykładu,  zadań praktycznych ( tworzenie słownika), pracy z materiałem źródłowym w postaci map ogólno geograficznych

i tematycznych Polski.

W trakcie zajęć doskonalono w szczególności:

- zapamiętywanie terminów geograficznych w języku angielskim,

- pracę z mapą,

- umiejętność korzystania z zasobów Internetu,

- umiejętność tworzenia słownika - dobór terminów,

- umiejętność  tworzenia opisu z wykorzystaniem słownictwa w języku angielskim,

- wnioskowania na podstawie map,

- wyrazistego wypowiadania się,

- docenianie roli najbliższego środowiska w zgłębianiu wiedzy geograficznej( w tym, w języku angielskim),

- komunikację w grupie.

W trakcie zajęć wykorzystano takie pomoce jak: materiały do pisania , kartki z ćwiczeniami i zadaniami, zasoby Internetu, mapy ścienne, mapy w atlasach geograficznych, słowniki polsko - angielskie i środowisko rzeki Bug oraz lasów okolic Wyszkowa. Zajęcia poprowadzono w formie pracy indywidualnej i grupowej.

 

Efekty odbytych zajęć to:

- poznanie zasobów Internetu związanych z geografią Polski w języku polskim i angielskim,

- poznanie podstawowych terminów geograficznych w języku angielskim, 

- nabycie umiejętności selekcjonowania wiadomości

- umiejętność czytania map ogólno geograficznych i tematycznych Polski,

- poznanie nowej metody nauczania geografii Polski,

- stworzenie słownika polsko - angielskiego podstawowych terminów geograficznych jako pomocy dydaktycznej do klasopracowni,

- umiejętność przedstawiania elementów środowiska Polski w języku angielskim - opis Polski, Warszawy ( stworzenie pomocy dydaktycznej),

- integracja grupowa,

- otwarcie na nowe działania.

  Zajęcia przeprowadziła - Bożena Pikora ( nauczyciel geografii).

 

1
GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest
Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.