Dzisiaj jest .

Mazowsze - stypendia dla szkół zawodowych

Celem projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” jest rozwijanie zdolności oraz motywacji do dalszego rozwoju zawodowego uczniów szkół zawodowych z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez udzielenie wsparcia finansowego (stypendiów). Projekt pozwoli uczniom szkół zawodowych podnosić kwalifikacje służące zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy w Unii Europejskiej oraz zmniejszyć liczbę osób bezrobotnych.

Projekt stypendialny jest realizowany przez uczniów w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018
Minimalny okres, na jaki przyznaje się stypendium, wynosi 10 miesięcy obejmujących
okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018, tj. od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

O stypendium w ramach projektu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. w roku szkolnym 2017/2018 będą uczniami, co najmniej 2 klasy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) zlokalizowanej na obszarze Województwa;
  2. w roku szkolnym 2016/2017 otrzymali promocję do następnej klasy;
  3. nie ukończą 24 roku życia do dnia 30 czerwca 2018 r.

Stypendysta zobowiązany jest do:

Opracowania z pomocą nauczyciela – opiekuna stypendysty indywidualnego planu rozwoju zawodowego ucznia, według wzoru, o którym mowa w § 16 pkt 2 Regulaminu i przygotowuje go na stronie internetowej w terminie do 21 października 2017 r. wygenerowania, wydrukowania i podpisania przez wnioskodawcę 3 egzemplarzy umowy stypendialnej oraz indywidualnego planu rozwoju zawodowego ucznia w 1 egzemplarzu i przesłania ich na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” oraz numer ID wniosku w terminie do 27 października 2017 r.

Zgodnie z „Uchwałą nr 1571/280/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 października 2017 roku w sprawie przyznania w roku szkolnym 2017/2018, stypendiów w ramach projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w ramach X Osi Priorytetowej, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2 Programy stypendialne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków” poinformował, że Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę rankingową uczniów ubiegających się o stypendium i przyznał stypendia 480 uczniom.

W tym roku szkolnym, Stypendium przyznano trzem uczniom naszej szkoły, są to:

  • Choszczyk Ewelina klasa IV TB
  • Skwara Joanna klasa IV TGa
  • Kozon Piotr klasa III TCPG
1


Galeria
Ostatnio dodane:
photo_newest
Najczęściej oglądane:
photo_star


Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.