Dzisiaj jest .

KONKURSY W RAMACH OBCHODU ROKU MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

 

Będąc w trakcie obchodów
Roku Marii Skłodowskiej - Curie,
uczniowie ZS Nr 1 biorą udział
w różnych przedsięwzięciach. Są to mi.in:

 

 • udział w konkursie wiedzy o patronce naszej szkoły organizowanym pod hasłem "ŻYCIE I DOROBEK NAUKOWY MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE"
 • program edukacyjny pt. "Lekcja ciekawych doŚwiadczeń z chemii i fizyki"
 • konkurs pod hasłem "Potrawa dla Marii Skłodowskiej - Curie"
 •  

   

  "ŻYCIE I DOROBEK NAUKOWY MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE"

  Konkurs był adresowany do uczniów klas I i II ZS Nr 1. Jego celem było przybliżenie i propagowanie wŚród młodzieży, sylwetki patronki szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem jej zycia, pracy i osiągnięć naukowych. Konkurs odbywał się w dwóch etapach. I etap klasowy odbył się dnia 10 maja 2011r jednoczeŚnie dla wszystkich uczestników. Wzięło w nim udział 14 klas I i II neszej szkoły, z których 27 uczniów zakwalifikowało się do II etapu, który odbył się 17 maja 2011r. Konkurs miał charakter testowy.  Organizatorem konkursu był Zespół Nauczycieli Chemii i Fizyki pod patronatem Dyrektora Szkoły Pana Mariana Popławskiego.

  Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: 

   I miejsce  

  Archacka Żaneta kl. I Lso
  Kulesza Sylwia kl. I Lzi 

   II miejsce   Bralewska Agnieszka kl. II LO
  III miejsce   Kucińska Anita kl. II LO

  Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymają bardzo dobre oceny cząstkowe z chemii i fizyki.

  Serdecznie gratulujemy!

   

  Lekcja ciekawych doŚwiadczeń z chemii i fizyki

  Dnia. 20 maja 2011 roku w naszej szkole o godzinie 9.45 na Świetlicy szkolnej odbył się program edukacyjny pt „ Lekcja ciekawych doŚwiadczeń z chemii i fizyki”.

  Na tej uroczystoŚci byli obecni: Pan Dyrektor Marian Popławski, wicedyrektor Pani Elżbieta Mańko oraz Pani wicedyrektor Hanna Czajkowska, a także uczniowie z oŚmiu klas wraz z opiekunami.

  Na początku naszego spotkania Ilona Borkowska z klasy II LO przedstawiła krótki wstęp dotyczący obchodów Międzynarodowego Roku Chemii oraz Międzynarodowego roku Marii Skłodowskiej- Curie, który został ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Obchody te odbyły się pod hasłem „Chemia - nasze życie, nasza przyszłoŚć”.

  Uczniowie z klasy I LO przedstawili 8 bardzo ciekawych i interesujących doŚwiadczeń chemicznych. Były to:

  • zmiana barwy wskaźników chemicznych,
  • spalanie wstążki magnezowej,
  • otrzymywanie wodoru,
  • otrzymywanie dwutlenku węgla, 
  • wykrywanie węgla,
  • wykrywanie skrobi,
  • reakcje zobojętniania, 
  • wytrącanie osadów, 
  • otrzymywanie tlenu 
   

  Więcej zdjęć w Galerii

  Pan profesor Jacek Pyt pokazał także niezwykłe doŚwiadczenia z fizyki. Przeprowadził:

  • pomiar dźwięku,
  • pompowanie balonika bez dotykania,
  • rozchodzenie się dźwięku,
  • doŚwiadczenie pt „ bateria z cytryny”.

  Widzom bardzo podobała się ta forma przedstawienia, gdyż bez wątpienia była ona bardzo oryginalna.

  Dodatkowo uczennice z klasy II LO przygotowały kilka zagadek chemicznych dla  publicznoŚci. DoŚwiadczenia o których wczeŚniej wspomniano były przeplatane właŚnie tymi zagadkami. Niestety nie na wszystkie padły prawidłowe odpowiedzi. Niewątpliwie bardzo dużo emocji wzbudziła zagadka, która polegała na uzupełnieniu w różnych językach wyrazów  „woda” i „powietrze”. Atmosfera była niezwykle gorąca i napięta. Widzowie chętni brali udział w odgadywaniu prawidłowych odpowiedzi, gdyż czekała na nich niezwykła nagroda. Za uzyskanie kilku żetonów mogli otrzymać bardzo dobrą ocenę z chemii!

  Cała uroczystoŚć przebiegła niezwykle sprawnie i bezpiecznie. Fotografowaniem całego przedstawienia zajmowali się Adam Czyż z klasy II LO oraz Marcin WiŚniewski z klasy II Lzi. Program został przygotowany po kierunkiem nauczycieli: Pani profesor Ewy Omelianowicz, Pani profesor Doroty Łezka oraz Pana profesora Jacka Pyt.

   

   

   

  "Potrawa dla Marii Skłodowskiej - Curie" 

    Regulamin Konkursu

  I. Postanowienia Ogólne:

  1. Organizatorem Konkursu Kulinarnego „Potrawa dla Marii Skłodowskiej - Curie” (dalej konkurs) są nauczyciele Zespołu Przedmiotów Gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie.
  2. Patronat nad Konkursem pełni dyrektor szkoły Pan Mariann Popławski.
  3. Celem Konkursu jest stworzenie warunków dla młodzieży szkolnej do udziału w obchodach Roku Marii Skłodowskiej-Curie i Święta Szkoły, zachęcenie klas wszystkich szkół do udziału we współzawodnictwie, oraz odkrywanie ukrytych talentów gastronomicznych.
  4.  Nad prawidłowoŚcią Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa.
  5. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej szkoły i u wychowawców klas.  

  II. Zasady Konkursu
  Konkurs składa się z II etapów.
  I etap — składanie receptur
  II etap — finał 

   I etap - składanie receptur

  1. Uczniowie każdej klasy wybierają potrawę konkursową i wystawiają od 1 do 2 drużyn dwuosobowych. O wyłonieniu drużyn decyduje wychowawca klasy i samorząd klasowy.
  2. Etap polega na złożeniu w terminie od 10.05 do 25. 05. 2011 r. do nauczycieli przedmiotów gastronomicznych Anny Przesmyckiej, Anety Kasjaniuk-Pawlak i Bogusławy Pawelskiej-Kozon na noŚnikach elektronicznych napisanych receptur oraz ich wydruków -2 egzemplarze podpisane (szkoła i klasa). Receptura powinna zawierać normatyw surowcowy i sposób wykonania, mile widziane jest zdjęcie potrawy.
  3. Finał Konkursu zostanie rozegrany w dniu 06.06. 2011 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świetlicy.
  4. Do Konkursu zostaną zakwalifikowane drużyny klas, które złożą receptury we wskazanym terminie. 
    

  II etap — finał

  1. Uczestnicy prezentują wykonaną potrawę (na 10 porcji) przedstawiają sposób wykonania i uzasadniają wybór potrawy.
  2. Na prezentację uczestnicy mają maksymalnie 5minut. 
    
  II.   Plan dnia podczas finału:
  8. 00 - 10.00 — dostarczenie potraw do sali 03
  10.30 - 13.00 - prezentacja i degustacja potraw
  13.00 - 13.30  - przyznanie nagród dla klas i zakończenie konkursu 
   
  UWAGA:
  W zależnoŚci od iloŚci zgłoszonych zespołów organizatorzy zastrzegają możliwoŚć zmian w planie. 

   

  1

  GALERIA ZDJĘĆ
  Przejdź do Galerii
  Ostatnio dodane:
  2222

  Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

  Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.