Dzisiaj jest .

Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych w Powiecie Wyszkowskim

Wydział Rozwoju i Funduszy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, iż w dniu 24 marca 2017 r. została podpisana Umowa Nr RPMA.10.03.04-14-6637/16 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Wyszkowskim o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych w Powiecie Wyszkowskim”
w ramach Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzrost pozycji zawodowej osób dorosłych poprzez podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w ramach uczestnictwa w pozaszkolnych formach kształcenia w 9 zawodach zgodnych z oczekiwaniami grupy docelowej, pracodawców i nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy w powiecie wyszkowskim do 31.12.2018 roku.

Cele szczegółowe:
1. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zawodach: spawacz MAG i TIG i operator wózków jezdniowych, elektryk SEP, opiekun medyczny – 160 uczestników,
2. Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zawodach barman, barista, kelner oraz nabycie uprawnień do prowadzenia pojazdów z silnikowych kat. B przez 160 uczestników.

Projekt realizowany będzie w okresie od 03.04.2017 r. do 31.12.2018 r.
Całkowity koszt realizacji projektu: 1 130 052,00 zł,
Kwota dofinansowania z EFS: 1 017 012,00 zł,
Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego: 113 040,00 zł (wkład własny niepieniężny).

Projekt jest skierowany do 71 uczestniczek i 152 uczestników w wieku dorosłym, od 18 roku życia zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełnienia kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia. Będą to osoby, które uczą się, nie pracują, lub pracują i zamieszkują na obszarze województwa mazowieckiego.

Projekt będzie promował wśród osób dorosłych kształcenie ustawiczne w powiecie wyszkowskim, co pozwoli na uzyskiwanie i stałe uzupełnianie kwalifikacji zawodowych. Zdobyta podczas edukacji wiedza przełoży się na większe możliwości elastycznego przystosowania do zmieniającej się rzeczywistości i potrzeb Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza –w tym Bezpiecznej Żywności.

Edukacja ustawiczna jest dziś koniecznością, aby w każdym wieku móc stawić czoła wyzwaniom współczesności, również z tej racji, że dzisiejsze społeczeństwo informacyjne jest źródłem intensyfikowania się procesu nieustannego kształcenia się.

Projekt obejmuje 9 zadań. W kursach uczestniczyć będzie:
- w zadaniu 1. Kurs umiejętności zawodowych – Spawanie MAG przyjęto, iż będzie uczestniczyć 50 uczestników,
- w zadaniu 2. Kurs umiejętności zawodowych – Spawanie TIG będzie uczestniczyć
30 uczestników,
- w zadaniu 3. Kurs umiejętności zawodowych Kierowca wózków jezdniowych będzie uczestniczyć 90 uczestników,
- w zadaniu 4. Kurs umiejętności zawodowych Kurs barmański I stopnia przyjęto, iż będzie uczestniczyć 50 uczestników,
- w zadaniu 5. Kurs umiejętności zawodowych Kurs baristyczny będzie uczestniczyć 50 uczestników,
- w zadaniu 6. Kurs umiejętności zawodowych Kurs kelnerski 40 uczestników,
- w zadaniu 7. Kurs umiejętności zawodowych – uprawnienia SEP do 1 KV będzie uczestniczyć 20 uczestników,
- w zadaniu 8. Kurs kwalifikacyjny świadczenia usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej będzie uczestniczyć 20 uczestników,
- w zadaniu 9. Kurs – prawo jazdy kategorii B będzie uczestniczyć 20 uczestników.

Szczegółowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa w projekcie określa Regulamin projektu.
Projekt opracowany przez Wydział Rozwoju i Funduszy wspólnie z Wydziałem Edukacji i Dyrekcją Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy w formacie pdf

Formularz zgłoszeniowy w formacie doc

1 2 3 4 5

GALERIA ZDJĘĆ
Przejdź do Galerii
Ostatnio dodane:
photo_newest

Copyright © 2018 by Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie.

Zamknij Strona stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.